Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12j6 -- Transportarbetet i utrikes sjötrafik, 2005-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-07
Tonsjömil:
tonnimeripeninkulma
Tonkilometers:
Tonkilometer
På Finska Fartyg %:
Procent
2024-03-07
2020-03-03
Statistikcentralen, utrikes sjöfart
001_12j6_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000