Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12j8 -- Utrikes fartygstrafik via enskilda hamnar, 2019-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-07
Anlända Totalt:
Antal
Anlända Finländska:
Antal
Direkt anlända totalt:
Antal
Direkt anlända Finländska:
Antal
Netto totalt:
nettovetoisuus
Netto finländska:
nettovetoisuus
Netto direkt anlända:
nettovetoisuus
Netto finländska direkt anlända:
nettovetoisuus
2024-03-07
2020-03-03
Statistikcentralen, utrikes sjöfart
001_12j8_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Anlända Totalt , Anlända Finländska , Direkt anlända totalt ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Dalsbruk , Eckerö ,

Valda 0 Totalt 48

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000