Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 128t -- Befolkning efter ålder och kön i olika års befolkningsprognoser, hela landet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 856513 Ändrad senast: 20210930 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2070 (64)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  4. Uppgifter: Befolkning 31.12. (faktiska siffrorna), Befolkning 31.12. (prognos 2021), Befolkning 31.12. (prognos 2019), Befolkning 31.12. (prognos 2018), ..., Befolkning 31.12. (prognos 2007) (8)


 2. 139e -- Befolkningsförändringar efter kön i olika års befolkningsprognoser, hela landet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83683 Ändrad senast: 20210930 08.00

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2070 (64)
  2. Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Invandring till Finland, ..., Befolkning 31.12. (8)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Befolkningsprognos: Faktiska siffrorna, Befolkningsprognos 2021, Befolkningsprognos 2019, Befolkningsprognos 2018, ..., Befolkningsprognos 2007 (8)


 3. 139f -- Befolkningsprognos 2021: Befolkning efter ålder, kön och område, 2021-2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5817146 Ändrad senast: 20210930 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12. (prognos 2021), (1)


 4. 139g -- Befolkningsprognos 2021: Befolkningsförändringar efter kön och område, 2021-2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 591616 Ändrad senast: 20210930 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Levande födda (prognos 2021), Döda (prognos 2021), Naturlig folkökning (prognos 2021), Inflyttning till kommun (prognos 2021), ..., Befolkning 31.12. (prognos 2021) (8)


 5. 139h -- Befolkningsprognos 2021: Demografisk försörjningskvot efter område, 2021-2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 100223 Ändrad senast: 20210930 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., FI200 Åland (528)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Uppgifter: Demografisk försörjningskvot (prognos 2021), (1)


 6. 139i -- Prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2021: Befolkning efter ålder, kön och område, 2021-2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5827538 Ändrad senast: 20210930 08.00

  1. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 100 - (102)
  5. Uppgifter: Befolkning 31.12. (prognos över den naturliga befolkningsutvecklingen 2021), (1)


 7. 139j -- Befolkningsprognos 2021: Fruktsamhetskoefficienter efter moderns ålder kommunvis, 2021-2040

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 88924 Ändrad senast: 20210930 08.00

  1. Kommun: Ackas, Alajärvi, Alavieska, Alavo, ..., Äänekoski (309)
  2. År: 2021-2040, (1)
  3. Ålder: 14, 15, 16, 17, ..., 50 (37)
  4. Uppgifter: Fruksamhetskoefficient, promille (prognos 2021), (1)


 8. 139k -- Befolkningsprognos 2021: Dödlighetskoefficienter efter ålder och kön kommunvis, 2021-2040

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6625117 Ändrad senast: 20210930 08.00

  1. Kommun: Ackas, Alajärvi, Alavieska, Alavo, ..., Äänekoski (309)
  2. År: 2021, 2022, 2023, 2024, ..., 2040 (20)
  3. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. Ålder: Barn födda i år, 0, 1, 2, ..., 99 (101)
  5. Uppgifter: Dödlighetskoefficient, promille (prognos 2021), (1)


 9. 139l -- Befolkningsprognos 2021: Förväntade livslängden efter ålder och kön, 2021-2070

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21814 Ändrad senast: 20210930 08.00

  1. Kön: Män, Kvinnor, (2)
  2. Ålder: 0, 1, 2, 3, ..., 99 (100)
  3. År: 2021, 2025, 2030, 2035, ..., 2070 (11)
  4. Uppgifter: Förväntade livslängden, år (prognos 2021), (1)