Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13vu -- Tätorter efter folkmängd och folktäthet, 2021

Välj variabler

Ja
2023-01-13
Befolkning 31.12.:
antal
Landareal, km²:
kvadratkilometer
Folktäthet:
personer per kvadratkilometer
2023-10-30
2023-01-13
Statistikcentralen, befolkningsstruktur
196_13vu_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ahde , Ahlainen , Ahola (Posio) ,

Valda 0 Totalt 712

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Tätort

Tätortsavgränsningen som görs av Finlands miljöcentral är Finlands officiella tätortsavgränsning som Statistikcentralen använder i sin statistikföring.
Som tätort definieras alla byggnadsgrupper med minst 200 invånare, där avståndet mellan byggnaderna i allmänhet inte överstiger 200 meter. Vid avgränsningen av tätorter beaktas förutom bostadsbyggnader även bl.a. byggnader som används som affärs- eller kontorsarbetsplatser och liknande. Avgränsningen av tätorter är oberoende av administrativa regionindelningar.
kb. = kyrkoby
ct. = centraltätort
stat.samh. = trakten kring stationen
okänd = inga koordinater

Uppgifter

Befolkning 31.12.

Folkmängden vid slutet av statistikperioden.

Landareal, km²

Källa: Lantmäteriverket

Folktäthet

Invånare / km²