Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13sf -- Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik per kön och åldersgruppen, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29800 Ändrad senast: 20231211 08.00

  1. Ålder: Totalt, 0 år, 1 år, 2 år, ..., 7 år eller mer (9)
  2. Form för anordnandet av småbarnspedagogik: Totalt, Anordnas av kommunen eller samkommunen, Anordnas som köpt tjänst av kommunen eller samkommunen, Anordnas med servicesedlar av kommunen eller samkommunen, ..., Småbarnspedagogik på Åland (7)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Verksamhetsform inom småbarnspedagogik: Totalt, Daghem, Familjedagvård, Gruppfamiljedagvård, (4)
  5. Heldagsverksamhet inom småbarnspedagogik: Totalt, Heldagsverksamhet inom småbarnspedagogik, Halvdagsverksamhet inom småbarnspedagogik, Skiftomsorg, (4)
  6. År: 2021, 2022, (2)
  7. Uppgifter: Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik, (1)


 2. 13v2 -- Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik per områden, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 192523 Ändrad senast: 20231211 08.00

  1. Ålder: Totalt, 0 år, 1 år, 2 år, ..., 7 år eller mer (9)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (309)
  3. Verksamhetsform inom småbarnspedagogik: Totalt, Daghem, Familjedagvård, Gruppfamiljedagvård, (4)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. År: 2021, 2022, (2)
  6. Uppgifter: Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik, (1)


 3. 13v6 -- Antalet barn per form för anordnandet av småbarnspedagogik, 1985-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15649 Ändrad senast: 20231211 08.00

  1. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2022 (38)
  2. Uppgifter: Totalt, Daghemsverksamhet anordnas eller köpt som tjänst av kommunen eller samkommunen, Familjedagvård anordnas eller köpt som tjänst av kommunen eller samkommunen, Anordnas med servicesedlar av kommunen eller samkommunen (daghem och familjedagvård), ..., Privat småbarnspedagogik utan stöd för privat vård av barn (daghem och familjedagvård) (6)


 4. 13vb -- Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik per åldersgruppen, 2015-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8684 Ändrad senast: 20231211 08.00

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. Ålder: Totalt, 0 år, 1 år, 2 år, ..., 7 år eller mer (11)
  3. Uppgifter: Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik, % av åldersgruppen, (2)


 5. 14jl -- Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik efter modersmål och kön, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43407 Ändrad senast: 20231211 08.00

  1. Modersmål: Totalt, finska, svenska, samiska, ..., Okänt (116)
  2. År: 2021, 2022, (2)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappland (19)
  5. Uppgifter: Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik, (1)


 6. 14jq -- Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik efter härkomst, kön och landskap, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12425 Ändrad senast: 20231211 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Härkomst: Totalt, Finländsk bakgrund, inrikes född, Finländsk bakgrund, utrikes född, Utländsk bakgrund, utrikes född, ..., Okänd (6)
  4. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappland (19)
  5. Uppgifter: Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik, (1)


 7. 14jt -- Antalet utländska barn och barn med främmande språk som modersmål som deltog i småbarnspedagogik efter område och ålder, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73967 Ändrad senast: 20231211 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (294)
  3. Ålder: Totalt, 0 år, 1 år, 2 år, ..., 7 år eller mer (9)
  4. Uppgifter: Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik, Antalet utländskt barn som deltog i småbarnspedagogik, Antalet barn med främmande språk som modersmål som deltog i småbarnspedagogik, (3)


 8. 14k6 -- Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik efter medborgarskap, kön och landskap, 2021-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79660 Ändrad senast: 20231211 08.00

  1. År: 2021, 2022, (2)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Medborgarskap: Totalt, Afghanistan, Nederländerna, Albanien, ..., Okänd (136)
  4. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK19 Lappland (19)
  5. Uppgifter: Antalet barn som deltog i småbarnspedagogik, (1)