Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 127f -- Skatter och avgifter av skattenatur, årsvis, 1975-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 664103 Ändrad senast: 20230918 08.00

  1. Sektor: S13 Offentliga samfund, S13, S212 Offentliga samfund och Europeiska unionens institutioner och organ, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, ..., S212 Europeiska unionens institutioner och organ (8)
  2. Skatt: Totalt, 1000 Inkomst- och kapitalskatter, 1100 Hushållens inkomst- och kapitalskatter, 110001 Källskatt på ränteinkomster, ..., 600010 Importavgifter till EU (127)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  4. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, BNP-förhållande, %, Andel av sektorns totalskatter, %, Värdeförändringar, %, (4)


 2. 127j -- Nettoskattekvot och offentliga överföringar, årsvis, 1975-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17463 Ändrad senast: 20230918 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  2. Sektor: S13, S212 Offentliga samfund och Europeiska unionens institutioner och organ, (1)
  3. Uppgifter: Skatter, miljoner euro, Offentliga inkomstöverföringar, miljoner euro, Offentliga kapitalöverföringar, miljoner euro, Offentliga subventioner, miljoner euro, ..., Nettoskattekvot (nettoskatter i förhållande till BNP), % (8)