Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 127f -- Skatter och avgifter av skattenatur, årsvis, 1975-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 664098 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. Sektor: S13 Offentliga samfund, S13, S212 Offentliga samfund och Europeiska unionens institutioner och organ, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, ..., S212 Europeiska unionens institutioner och organ (8)
  2. Skatt: Totalt, 1000 Inkomst- och kapitalskatter, 1100 Hushållens inkomst- och kapitalskatter, 110001 Källskatt på ränteinkomster, ..., 600010 Importavgifter till EU (127)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  4. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, BNP-förhållande, %, Andel av sektorns totalskatter, %, Värdeförändringar, %, (4)


 2. 127j -- Nettoskattekvot och offentliga överföringar, årsvis, 1975-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17463 Ändrad senast: 20230315 08.00

  1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  2. Sektor: S13, S212 Offentliga samfund och Europeiska unionens institutioner och organ, (1)
  3. Uppgifter: Skatter, miljoner euro, Offentliga inkomstöverföringar, miljoner euro, Offentliga kapitalöverföringar, miljoner euro, Offentliga subventioner, miljoner euro, ..., Nettoskattekvot (nettoskatter i förhållande till BNP), % (8)