Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

127f -- Skatter och avgifter av skattenatur, årsvis, 1975-2023

Välj variabler

Ja
2024-03-15
I löpande priser, miljoner euro:
Miljoner euro
BNP-förhållande, %:
%
Andel av sektorns totalskatter, %:
%
Värdeförändringar, %:
%
2024-09-18
2019-07-23
Statistikcentralen, skatter och avgifter av skattenatur
001_127f_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: S13 Offentliga samfund , S13, S212 Offentliga samfund och Europeiska unionens institutioner och organ , S1311 Staten ,

Valda 0 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1000 Inkomst- och kapitalskatter , 1100 Hushållens inkomst- och kapitalskatter ,

Valda 0 Totalt 127

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 49

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000