Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

123x -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt inkomster och utgifter per person, årsvis, 1975-2022*

Välj variabler

Ja
2023-09-18
I löpande priser, euro:
Euro
I föregående års priser, euro:
Euro
Volymförändringar, %:
%
Volymindex, 2015 = 100:
indeksi
Volymserie, referensår 2010:
Euro
Volymserie, referensår 2015:
Euro
2023-12-18
2019-06-06
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_123x_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris , B5G Bruttonationalinkomst (GNI) ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 48

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

År

* preliminär uppgift

År

2021*

* preliminär uppgift

2022*

* preliminär uppgift