Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 139b -- Miljöskatter efter näringsgren, 2008-2021

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53756 Ändrad senast: 20230426 08.00

    1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
    2. Näringsgren (TOL 2008): Hela ekonomin och hushåller totalt, A-X Hela ekonomin (00-99), Hushåller, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), ..., G,I-U Övriga tjänster (88)
    3. Uppgifter: Energiskatter (Mn eur), Föroreningsskatter (Mn eur), Transportskatter (Mn eur), Resursskatter (Mn eur), Miljöskatter total (Mn eur) (5)