Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11sx -- Miljöaffärsverksamhet, 2012-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 502931 Ändrad senast: 20221208 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2021 (10)
  2. Näringsgren: Näringsgrenarna totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (110)
  3. Miljöaffärsverksamhetsklass: Totalt, 1-9 Miljövård totalt, 10-16 Förvaltning av naturresurser totalt, 1 Skydd av luft och klimat, ..., 16 Övrig förvaltning av naturresurser (24)
  4. Uppgifter: Omsättning inom miljöaffärsverksamhet, Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet, Export inom miljöaffärsverksamhet, Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet, (4)