Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11sx -- Miljöaffärsverksamhet, 2012-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 543947 Ändrad senast: 20231211 08.00

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2022 (11)
  2. Näringsgren: Näringsgrenarna totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B Utvinning av mineral, C Tillverkning, ..., 99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (109)
  3. Miljöaffärsverksamhetsklass: Totalt, 1-9 Miljövård totalt, 10-16 Förvaltning av naturresurser totalt, 1 Skydd av luft och klimat, ..., 16 Övrig förvaltning av naturresurser (24)
  4. Uppgifter: Omsättning inom miljöaffärsverksamhet, Förädlingsvärdet inom miljöaffärsverksamhet, Export inom miljöaffärsverksamhet, Sysselsättning inom miljöaffärsverksamhet, (4)