Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13w3 -- Företag enligt näringsgren (juridisk enhet), 2018-2021

Välj variabler

Ja
2023-03-13
Antal företag, juridiska enheter:
Antal
Omsättning, juridiska enheter (1000 euro):
Tusen euro
Antal anställda (årsverken), juridiska enheter:
Antal
Lönesumma (1 000 euro):
Tusen euro
2023-09-27
2023-01-04
Statistikcentralen, struktur- och bokslutsstatistik över företag
001_13w3_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03) , 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill ,

Valda 0 Totalt 1 717

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Variabelnamn lönesumma korrigerats 13.3.2023. I Struktur- och bokslutsstatistiken över företag genomförs revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma
... sekretessbelagd uppgift

Uppgifter

Omsättning, juridiska enheter (1000 euro)

Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Lönesumma (1 000 euro)

Lönesumma (1 000 euro)