Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 143e -- Antalet timavlönade inom den privata sektorn efter yrkesklassificeringen, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 114207 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSSSS Yrken totalt, 3 Experter, 31 Experter inom naturvetenskap och teknik, 311 Experter inom fysik, kemi och teknik, ..., X Okänd (277)
  4. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., Totallön 9. decil / 1. decil (11)


 2. 143f -- Antalet timavlönade inom den privata sektorn efter utbildningsklassificeringen, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 136656 Ändrad senast: 20230818 08.00

  1. Utbildningsnivå: Totalt, Andra stadiet, Specialyrkesutbildningsnivå, Lägsta högre nivå, ..., Ingen examen efter grundskolenivån (7)
  2. Utbildningsområde: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, allmänna utbildningsprogram, Pedagogik, ..., Okända (91)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. År: 2022, (1)
  5. Uppgifter: Antal, Medellön för ordinarie arbetstid, Lön för ordinarie arbetstid 1.desil, Lön för ordinarie arbetstid median, ..., Totallön 9. decil / 1. decil (11)