To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

Äänioikeutetut ja äänestäneet sukupuolen mukaan, hyväksytyt äänestysliput, valtuutetuiksi valitut ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylättyjen äänestyslippujen lukumäärä kunnittain kunnallisvaaleissa 2008

Choose variables

No
12/3/2009
lkm, %
5/5/2015
Tilastokeskus
710_kvaa_2008_147
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Koko maa , Kaupunkimaiset kunnat , Taajaan asutut kunnat ,

Selected 0 of total 389

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Lukumäärä / Äänimäärä , Osuus äänistä , Valitut ,

Selected 0 of total 8

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alueita , Äänioikeutettuja yhteensä , Äänioikeutettuja miehiä ,

Selected 0 of total 24

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Menetelmäselosteet
Käsitteet ja määritelmä
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
.. = Tieto on liian epävarma esitettäväksi
... = Tieto on luottamuksellinen