To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

5.14. Valitsijayhdistysten nimet, äänimäärät, ehdokkaiden ja valtuustopaikkojen määrät kunnallisvaaleissa 2012

Choose variables

No
3/19/2014
lkm, %
5/5/2015
Tilastokeskus
780_kvaa_2012_154
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Manner-Suomi / Yhteensä , Helsingin vaalipiiri / Yhteensä , Helsinki / Yhteensä ,

Selected 0 of total 196

Mandatory

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000

Obs:

Korjattu 19.3.2014. Kunnallisvaaleissa 2012 tehtiin useita valituksia hallinto-oikeuksiin ja vaalien tuloksia on muutettu hallinto-oikeuksien päätöksillä (lisäksi on korjattu lähtöaineistossa olleita virheitä).
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa