To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

904 -- Työllinen työvoima ammattiryhmän, sukupuolen ja iän mukaan 2006-2009

Choose variables

No
11/28/2011
Henkilö
11/28/2011
Tilastokeskus
tyokay_904_200900
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.

Selected 0 of total 6

Optional variable

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ammattiryhmät yhteensä , 0 Sotilaat , 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet ,

Selected 0 of total 411

Mandatory

Selected 0 of total 4

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Vuodesta 2005 työeläkevakuutuksen piiriin kuuluvat 18-68 -vuotiaat, kun aiemmin työeläkevakuuttamissvelvollisuus on alkanut jo 14-vuoden iästä lähtien.
Tämä näkyy työssäkäyntitilastossa vuodesta 2005 alkaen nuorten työllisyyden vähenemisenä ja opiskelijoiden määrän kasvuna.
Alaikäisten työssäkäyntiä ei pystytä rekisteritietojen perusteella luotettavasti tilastoimaan.