To the Top
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Choose variable

005 -- Assets, liabilities and income of households by level of education of reference person in 1987 - 2016

Choose variables

Statistics Finland
Household Wealth Survey
Telephone: +358 29 551 3680
No
6/5/2018
EUR, Number, %
6/6/2018
Statistics Finland
vtutk_005_2016
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Net wealth , Net wealth (excl. savings and investment insurance policies) , Net wealth (excl. forests, farmland, business wealth and savings and investment insurance policies) ,

Selected 0 of total 32

Mandatory

Selected 0 of total 6

Selected 0 of total 4

Optional variable
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1987 , 1988 , 1994 ,

Selected 0 of total 8

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 30 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300,000
The figures for 1987-2004, 2009, 2013 and 2016 are not fully comparable with each other.
Significant methodological changes in 2009.
Years 2009, 2013: no information on savings and investment insurance policies. Years 1987,1988: no information on other residences and private pensions.
Years 1987-1994: no information on forests and mutual funds. Years 1987-2004: no information on farm land and business wealth.
Data in EUR are in year 2016 prices.
Median and quartiles are conditional on owning the asset. Mean is average over all households.
.. = sample size less than 100.
The figures for 1987-2004, 2009, 2013 and 2016 are not fully comparable with each other.
Description of statistic
Concepts and definitions

Level of education

Reference person s level of education

Data

Net wealth

Nettovarallisuus. Sisältää kaikki varallisuuserät, jotka kunakin tilastovuotena on tutkimukseen kerätty.

Net wealth (excl. savings and investment insurance policies)

Nettovarallisuus ilman säästö- ja sijoitusvakuutuksia, joista ei ole tietoa vuosilta 2009 ja 2013.

Net wealth (excl. forests, farmland, business wealth and savings and investment insurance policies)

Nettovarallisuus ilman metsiä, peltoja, yritysvarallisuutta ja säästö- ja sijoitusvakuutuksia.

Total assets (excl. savings and investment insurance policies)

Total assets, without. savings and investment insurance policies.

Total assets (excl. forests, farmland, business wealth and savings and investment insurance policies)

Reaali- ja rahoitusvarat, velkoja ei vähennetty. Ei sisällä metsien, peltojen, yritysvarallisuuden eikä säästö- ja sijoitusvakuutusten arvoa.

Financial wealth (excl. savings and investment insurance policies))

Rahoitusvarat yhteensä, ilman säästö ja sijoitusvakuutuksia (niistä ei ole tietoa vuosilta 2009 ja 2013).

Disposable income

Käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot). Tieto vastaa tulonjakotilaston määritelmää.

1. Housing wealth, total

Oma pääasiallinen asunto, vapaa-ajan asunto ja muut asunnot.

1.1 Household main residence

Kotitalouden oman pääasiallisen asunnon arvo vuoden lopussa.

1.2 Free-time residences

Kotitalouden omistamat vapaa-ajan asunnot.

1.3 Other residential properties

Kotitalouden omistamat muut asunnot kuin oma vakituinen asunto tai vapaa-ajan asunto (ei 1987,1988).

2. Vehicles

Autot, moottoripyörät, veneet ja muut kulkuvälineet.

3. Forest, farmland and business wealth

Metsät, pellot, elinkeinotoiminnan nettovarallisuus, yhtymän elinkeinotoiminnan nettovarallisuus

4. Deposits

Kotitalouden talletukset käyttö- ja säästötileillä.

5.1 Mutual funds

Suorat rahastosijoitukset, ml. ulkomaisten yhteissijoitusyritysten osuudet 2013 ja 2016.

5.2 Listed shares

Pörssiosakkeiden arvo.

7. Unlisted shares

Listaamattomien yhtiöiden nettovarallisuus osinkoa maksaneille yhtöille, joka määräytyy yhtiön edellisenä vuonna päättyneen tilikauden taseen perusteella.

8. Individual private pension wealth

Yksilöllisten eläkevakuutusten arvo.

9. Savings and investment insurance policies

Säästö- ja sijoitusvakuutusten arvo.

10. Other financial assets

Osuustodistukset ja joukkovelkakirjat.

11. Debt, total

Asuntovelat ja muut velat yhteensä.

Net value of household main residence

Value of household s main residence - mortgages

Households in population

Kotitalouksia perusjoukossa

Sample size

Kotitalouksia otoksessa