Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

131w -- Tulorekisterin palkat ja palkkiotulot kuukausittain, 2019M01-2023M09

Valitse muuttujat

Ei
8.11.2023
Saajien lukumäärä:
Lukumäärä
Keskiarvo:
Euroa
1. desiili:
Euroa
1. neljännes:
Euroa
Mediaani:
Euroa
3. neljännes:
Euroa
9. desiili:
Euroa
8.12.2023
29.1.2021
Tilastokeskus, kokeelliset tilastot
001_131w_2023m09
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Saajien lukumäärä , Keskiarvo , 1. desiili ,

Valittu 1 Yhteensä 7

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2019M01 , 2019M02 , 2019M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 57

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0 - 14 , 15 - 19 ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 1-499 , 500-999 ,

Valittu 0 Yhteensä 22

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
... tieto on salassapitosäännön alainen Lukumäärätietojen odotetaan kasvavan vielä hieman viimeisimpien kolmen kuukauden osalta. Eniten kertymää odotetaan viimeisimpään kuukauteen ja aikaisempien tietojen perusteella kertymä olisi noin yhden promillen verran.
Tulonsaajaryhmään 'Yrittäjät ja maatalousyrittäjät' ei tule mukaan kaikki Suomen yrittäjät vaan ainoastaan sellaiset jotka voidaan tunnistaa tulorekisterin tiedoista.