Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13f5 -- Siirtymät työmarkkinoilla edellisestä vuosineljänneksestä, 15-74 -vuotiaat, 2009Q2-2021Q4

Valitse muuttujat

Ei
16.2.2022
Työllisenä pysyneet, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työllisestä työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työttömästä työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työttömänä pysyneet, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työvoiman ulkopuolella pysyneet, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, 1000 henkilöä:
tuhatta henkilöä
Työllisenä pysyneet, %:
%
Työllisestä työttömäksi siirtyneet, %:
%
Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %:
%
Työttömästä työlliseksi siirtyneet, %:
%
Työttömänä pysyneet, %:
%
Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %:
%
Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, %:
%
Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, %:
%
Työvoiman ulkopuolella pysyneet, %:
%
Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, %:
%
16.2.2022
Tilastokeskus, Kokeelliset tilastot
001_13f5_2021q4
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Työllisenä pysyneet, 1000 henkilöä , Työllisestä työttömäksi siirtyneet, 1000 henkilöä , Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, 1000 henkilöä ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009Q2 , 2009Q3 , 2009Q4 ,

Valittu 1 Yhteensä 51

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Tämä taulukko 13f5 korvaa taulukon 12aj.

Tiedot

Työllisenä pysyneet, %

Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työllisenä olleista

Työllisestä työttömäksi siirtyneet, %

Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työllisenä olleista

Työllisestä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %

Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työllisenä olleista

Työttömästä työlliseksi siirtyneet, %

Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työttömänä olleista

Työttömänä pysyneet, %

Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työttömänä olleista

Työttömästä työvoiman ulkopuolelle siirtyneet, %

Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työttömänä olleista

Työvoiman ulkopuolelta työlliseksi siirtyneet, %

Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työvoiman ulkopuolella olleista

Työvoiman ulkopuolelta työttömäksi siirtyneet, %

Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työvoiman ulkopuolella olleista

Työvoiman ulkopuolella pysyneet, %

Osuus edellisellä vuosineljänneksellä työvoiman ulkopuolella olleista

Työpaikkaa vaihtaneet työlliset, %

Osuus työllisenä pysyneistä