Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13mt -- Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat ja kauppojen lukumäärät postinumeroalueittain, neljännesvuosittain, 2009Q1-2023Q3*

Valitse muuttujat

Kyllä
27.10.2023
Neliöhinta (EUR/m2):
Eur / m2
Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot vuodesta 2020 alkaen:
Lukumäärä
26.1.2024
3.5.2022
Tilastokeskus, osakeasuntojen hinnat
001_13mt_2023q3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009Q1 , 2009Q2 , 2009Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 59

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 00100 Helsinki keskusta - Etu-Töölö (Helsinki) , 00120 Punavuori - Bulevardi (Helsinki) , 00130 Kaartinkaupunki (Helsinki) ,

Valittu 0 Yhteensä 1 711

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen
... tieto on salassapitosäännön alainen

Vuosineljännes

* ennakkotieto

Talotyyppi

Talotyyppi-huoneluku

Vuosineljännes

2023Q1*

* ennakkotieto

2023Q2*

* ennakkotieto

2023Q3*

* ennakkotieto

Tiedot

Neliöhinta (EUR/m2)

Neliöhinnat ovat aineistosta suoraan laskettuja painottamattomia neliöhintojen aritmeettisia keskiarvoja. Neliöhinnat kuvaavat alueiden välisiä eroja hintatasoissa ja niitä ei tule käyttää hintamuutoksen laskemiseen.

Kauppojen lukumäärä, varainsiirtoverotiedot vuodesta 2020 alkaen

Lukumäärätieto kuvaa julkaisuajankohtaan mennessä Verohallinnolta saatuja tietoja huoneistojen omistusten muutoksista ja varainsiirtoveroilmoituksista. Tieto tarkentuu seuraavien julkistusten myötä siten, että vuoden lopulliset tiedot julkaistaan toukokuussa. Tuoreimman ajankohdan kauppojen lukumäärä ei kuvaa asuntokaupan aktiivisuutta.
Asuntokauppojen lukumäärässä ovat mukana hitas- ja arava-asunnot, sekä havainnot, jotka poistetaan neliöhintojen tai indeksin laskennasta poikkeavan pinta-alan tai hinnan takia. Hitas-, arava- ja edellä mainitut outlier -havainnot rajataan pois neliöhintojen ja indeksien laskennasta.
Taulukossa esitettävät vanhojen osakeasuntojen kauppojen lukumäärät eivät ole aineistomuutoksen takia täysin vertailukelpoiset alkaen vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä.