Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12ee -- Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokrien jakaumat suurissa kaupungeissa, neljänneksittäin, 2018Q1-2023Q3

Valitse muuttujat

Kyllä
19.10.2023
Alakvartiili:
eur / m2
Mediaani:
eur / m2
Yläkvartiili:
eur / m2
Lukumäärä:
Lukumäärä
18.1.2024
10.12.2019
Tilastokeskus, asuntojen vuokrat
001_12ee_2023q3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2018Q1 , 2018Q2 , 2018Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 23

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Helsinki , Helsinki 1 , Helsinki 2 ,

Valittu 0 Yhteensä 38

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Alueluokitus: https://stat.fi/fi/luokitukset/alue/alue_44_20190806/

Huoneluku

Huoneluku on asunnon asuinhuoneiden lukumäärä. Keittiötä ei lueta asuinhuoneeksi. Huonelukuluokkaan 3h+ kuuluvat asunnot, joissa on vähintään kolme huonetta.

Tiedot

Alakvartiili

25 % suuruusjärjestykseen asetetuista havainnoista jää kyseisen arvon alapuolelle.

Mediaani

Mediaani on paljon käytetty keskiluku, joka ilmoittaa jakauman keskimmäisen arvon,
kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen. Jos havaintoja on parillinen määrä, on valittava kaksi keskimmäistä arvoa, joista otetaan keskiarvo.

Yläkvartiili

75 % suuruusjärjestykseen asetetuista havainnoista jää kyseisen arvon alapuolelle.

Lukumäärä

Havaintojen lukumäärä hajontaluvuissa.