Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 12gb -- Kotimaisten polttoaineiden käyttäjähinnat energiantuotannossa (ei sis. alv), 1999Q3-2024Q1

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 20219 Päivitetty: 20240611 08.00

  1. Vuosineljännes: 1999Q3, 1999Q4, 2000Q1, 2000Q2, ..., 2024Q1 (99)
  2. Kotimainen polttoaine: Jyrsinturve käyttöpaikalla (sis. valmisteveron), (1999Q3- ), Jyrsinturve käyttöpaikalla (ei sis. valmisteveroa), (2005Q3- ), Palaturve käyttöpaikalla (sis. valmisteveron), (1999Q3- ), Palaturve käyttöpaikalla (ei sis. valmisteveroa), (2005Q2- ), Metsähake/-murske käyttöpaikalla, (2016Q1- ) (5)
  3. Tiedot: Hinta (eur/MWh), Hinta, vuosimuutos (%), (2)


 2. 12gd -- Kaukolämmön hinta kuluttajatyypeittäin, 1996M01-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 65563 Päivitetty: 20240312 08.00

  1. Kuukausi: 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, ..., 2024M03 (339)
  2. Kaukolämmön kuluttajatyyppi: Pientalo, (500 m3, 20 MWh/a) (1996M1-2010M7), Rivitalo, (2000 m3, 100 MWh/a) (1996M1-2010M7), Pienkerrostalo, (5000 m3, 225 MWh/a) (1996M1-2010M7), Kerrostalo, (10 000 m3, 450 MWh/a) (1996M1-2010M7), ..., Kerrostalo, (tehontarve 230 kW, 20 000 m3, 600 MWh/a) (2011M1- ) (8)
  3. Tiedot: Kaukolämmön hinta (eur/MWh), Kaukolämmön hinta, vuosimuutos (%), (2)


 3. 12ge -- Polttonesteiden kuluttajahinnat (sisältää alv:n), 1988M01-2024M04

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 63589 Päivitetty: 20240611 08.00

  1. Kuukausi: 1988M01, 1988M02, 1988M03, 1988M04, ..., 2024M04 (436)
  2. Polttoneste: Moottoribensiini 95 E 10, snt/l, Dieselöljy, snt/l, Kevyt polttoöljy, snt/l, Kevyt polttoöljy, eur/MWh, (4)
  3. Tiedot: Hinta, Hinta, vuosimuutos (%), (2)


 4. 12gv -- Puupelletin kuluttajahinta lämmöntuotannossa (sis. alv), 2015M02-2024M02

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10537 Päivitetty: 20240611 08.00

  1. Kuukausi: 2015M02, 2015M05, 2015M08, 2015M11, ..., 2024M02 (37)
  2. Tiedot: Puupelletin kuluttajahinta, eur/t, Hinta (snt/kWh), Puupelletin kuluttajahintaindeksi, 2015=100, Hinta, vuosimuutos (%), (4)


 5. 12gw -- Maakaasun hinta siirtoverkkoasiakkaille (ei sis. veroja), 2021M01-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10100 Päivitetty: 20240611 08.00

  1. Kuukausi: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2024M03 (39)
  2. Maakaasun kuluttajatyyppi: Kulutus 27 778 - 277 777 MWh/vuosi, Kulutus 277 778 - 1 111 111 MWh/vuosi, (2)
  3. Tiedot: Hinta (eur/MWh), Hinta, vuosimuutos (%), (2)


 6. 12he -- Kivihiilen käyttäjähinnat lämmöntuotannossa (ei sis. alv), 1990M01-2024M03*

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 57514 Päivitetty: 20240611 08.00

  1. Kuukausi: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2024M03* (411)
  2. Kivihiilen hinta: Kivihiili rannikolla (sis. valmisteveron), Kivihiili rannikolla (ei sis. valmisteveroa), (2)
  3. Tiedot: Hinta (eur/t), Hinta (eur/MWh), Hinta, vuosimuutos (%), (3)


 7. 12hf -- Maakaasun hinta jakeluverkkoasiakkaille (ei sis. veroja), 2021M01-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11318 Päivitetty: 20240611 08.00

  1. Kuukausi: 2021M01, 2021M02, 2021M03, 2021M04, ..., 2024M03 (39)
  2. Maakaasun kuluttajatyyppi: Kulutus < 278 MWh/vuosi, Kulutus 278 - 2 777 MWh/vuosi, Kulutus 2 778 - 27 777 MWh/vuosi, Kulutus 27 778 - 277 777 MWh/vuosi, (4)
  3. Tiedot: Hinta (eur/MWh), Hinta, vuosimuutos (%), (2)


 8. 13nl -- Ostetun lämmitysenergian hinta asumisessa, tärkeimmät energialähteet, 2011M01-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 31468 Päivitetty: 20240611 08.00

  1. Kuukausi: 2011M01, 2011M02, 2011M03, 2011M04, ..., 2024M03 (159)
  2. Rakennustyyppi: Erillinen pientalo, Rivi- ja ketjutalot, Kerrostalo, (3)
  3. Energialähde: Kaukolämpö, Sähkö, Kevyt polttoöljy, (3)
  4. Tiedot: Ostoenergian hinta (euro/MWh), (1)


 9. 13p7 -- Voimalaitospolttoaineiden hinta sähköntuotannossa, tärkeimmät polttoaineet, 2010M01-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 23049 Päivitetty: 20240611 08.00

  1. Kuukausi: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2024M03 (171)
  2. Sähköntuotannon polttoaine: Maakaasu, Kivihiili, Metsähake, Jyrsinturve, (4)
  3. Tiedot: polttoaineen hinta eur/MWh, (1)


 10. 13rb -- Sähkön hinta kuluttajatyypeittäin, 2008M01-2024M03

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 129716 Päivitetty: 20240611 08.00

  1. Kuukausi: 2008M01, 2008M02, 2008M03, 2008M04, ..., 2024M03 (195)
  2. Hintakomponentti: Sähköenergia (veroton), Verkkopalvelumaksu (veroton), Verot (sähkövero ja alv.), Kokonaishinta, (4)
  3. Sähkön kuluttajatyyppi: Kotitalousasiakas, vuosikulutus < 1 000 kWh, Kotitalousasiakas, vuosikulutus 1 000 kWh - 2 499 kWh, Kotitalousasiakas, vuosikulutus 2 500 kWh - 4 999 kWh, Kotitalousasiakas, vuosikulutus 5 000 kWh - 15 000 kWh, ..., Yritys- ja yhteisöasiakas, vuosikulutus 70 000 - 150 000 MWh (11)
  4. Tiedot: Hinta (snt/kWh), Hinta, vuosimuutos (%), (2)


 11. 142i -- Sähköenegian hinta kotitalouksille kuluttajatyypeittäin (sis. alv 24/10 %), 2022M01-2023M05

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 11243 Päivitetty: 20230630 08.00

  1. Kuukausi: 2022M01, 2022M02, 2022M03, 2022M04, ..., 2023M05 (17)
  2. Sähköhyvitys: Sähköenergia ml. sähköhyvitys, Sähköenergia pl. sähköhyvitys, (2)
  3. Sähkön kuluttajatyyppi: Kotitalousasiakas, vuosikulutus < 1 000 kWh, Kotitalousasiakas, vuosikulutus 1 000 kWh - 2 499 kWh, Kotitalousasiakas, vuosikulutus 2 500 kWh - 4 999 kWh, Kotitalousasiakas, vuosikulutus 5 000 kWh - 15 000 kWh, ..., Kotitaloudet yhteensä (6)
  4. Tiedot: Hinta (snt/kWh), Hinta, vuosimuutos (%), (2)