Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12st -- Energian kokonaiskulutus energialähteittäin, 2010Q1-2023Q3*

Valitse muuttujat

Kyllä
23.1.2024
Määrä (TJ):
TJ
Määrä (GWh):
GWh
Osuus energian kokonaiskulutuksesta (%):
Prosentti
Määrä, muutos edellisestä neljänneksestä (%):
Prosentti
Määrä, vuosimuutos (%):
Prosentti
Kumulatiivinen määrä vuoden alusta (TJ):
TJ
Kumulatiivinen määrä vuoden alusta (GWh):
GWh
Kumulatiivinen määrä vuoden alusta, vuosimuutos (%):
Prosentti
18.4.2024
21.12.2020
Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
001_12st_2023q3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Määrä (TJ) , Määrä (GWh) , Osuus energian kokonaiskulutuksesta (%) ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010Q1 , 2010Q2 , 2010Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 55

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SSS ENERGIAN KOKONAISKULUTUS , 1 Uusiutuva energia , 1.1 Vesivoima ,

Valittu 0 Yhteensä 15

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Maakaasun vuoden 2023 kulutustiedoista löytynyt virhe korjattiin 23.1.2024.
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöjä. Vesivoima, tuulivoima ja tuontisähkö on yhteismitallistettu polttoaineisiin suoraan saadun sähkön mukaan (3,6 TJ/GWh) ja ydinenergia on laskettu 33 %:n hyötysuhteella tuotetusta ydinsähköstä (10,91 TJ/GWh).

Vuosineljännes

* ennakkotieto

Vuosineljännes

2023Q1*

* ennakkotieto

2023Q2*

* ennakkotieto

2023Q3*

* ennakkotieto