Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12su -- Sähkön hankinta ja kokonaiskulutus, 1992M01-2023M09*

Valitse muuttujat

Kyllä
20.12.2023
Määrä (GWh):
GWh
Määrä, muutos edellisestä kuukaudesta (%):
Prosentti
Määrä, vuosimuutos (%):
Prosentti
Kumulatiivinen määrä vuoden alusta (GWh):
GWh
Kumulatiivinen määrä vuoden alusta, vuosimuutos (%):
Prosentti
Osuus sähkön kokonaiskulutuksesta (%):
Prosentti
18.4.2024
21.12.2020
Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
001_12su_2023m09
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1992M01 , 1992M02 , 1992M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 381

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SSS SÄHKÖN KOKONAISKULUTUS , 1 SÄHKÖN TUOTANTO , 1.1 Vesivoima ,

Valittu 0 Yhteensä 16

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
.. tieto on epälooginen esitettäväksi
- ei yhtään
Tavallinen lauhdevoima sisältää huippukaasuturbiinit, moottorivoiman sekä yhteistuotannon lauhdeosuudet. Pien-CHP on pienimuotoista sähkön ja lämmön yhteistuotantoa. Luvut kattavat tällä hetkellä biokaasurekisterin mukaiset CHP-laitteistojen tuottamat sähköt. Taulukon 12su kuukausisummat eivät täysin täsmää taulukon 12sv vuotuisten tietojen kanssa lukujen pyöristämisen vuoksi.

Kuukausi

* ennakkotieto

Kuukausi

2023M01*

* ennakkotieto

2023M02*

* ennakkotieto

2023M03*

* ennakkotieto

2023M04*

* ennakkotieto

2023M05*

* ennakkotieto

2023M06*

* ennakkotieto

2023M07*

* ennakkotieto

2023M08*

* ennakkotieto

2023M09*

* ennakkotieto