Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13gn -- Energian tuonti ja vienti, paljous, 2015Q1-2023Q3*

Valitse muuttujat

Kyllä
26.1.2024
Paljous:
yksikkö
Paljous, vuosimuutos (%):
Prosentti
Kumulatiivinen paljous vuoden alusta:
yksikkö
Kumulatiivinen paljous vuoden alusta, vuosimuutos (%):
Prosentti
8.5.2024
6.5.2022
Tilastokeskus, energian hankinta ja kulutus
001_13gn_2023q3
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valittu 1 Yhteensä 35

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kivihiili, 1000 t , Ruskohiili, 1000 t , Koksi, 1000 t ,

Valittu 0 Yhteensä 20

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KAIKKI MAAT YHTEENSÄ , Afganistan , Alankomaat ,

Valittu 0 Yhteensä 153

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
... tieto on salassapitosäännön alainen
Lähteet Maakaasu: Gasgrid Finland Oy
Sähkö: Energiateollisuus ry
Ydinpolttoaine: Säteilyturvakeskus
Puupelletti ja muu energiapuu: Tuontitietojen lähteet ovat Luonnonvarakeskus ja Tilastokeskus. Vientitietojen lähde on Tullin ulkomaankauppatilasto. Volyymitiedot on taulukoitu kumulatiivisena summana vuositasolla 2020Q4-2021Q4 (ei erikseen neljännestietoja). Puun maittaisessa tuonnissa on eritelty ainoastaan Venäjä. Puun vientitiedoissa ei ole maittaista erittelyä.
Turve: Tilastokeskus on arvioinut energiaturpeen määrän käyttäen lähtötietona Tullin ulkomaankauppatilaston CN-koodia 27030000. Arviota energiaturpeen viennin määrästä ei ole saatavilla.
Muut tuotteet perustuvat suoraan Tullin ulkomaankauppatilaston tietoihin. Seuraavaksi on listattu tilastoinnissa käytetyt CN-koodit.
Kivihiili: 27011100, 27011290, 27011900
Ruskohiili: 27021000, 27022000
Koksi: 27040010, 27040030, 27040090
Metallurginen kivihiili: 27011210
Nesteytetty maakaasu: 27111100
Raakaöljy: 27090010, 27090090
Moottoribensiini: 27101241, 27101245, 27101249, 27101250
Lentopetroli: 27101921
Keskitisleet: 27101931, 27101935, 27101943, 27101946, 27101947, 27101948, 27102011, 27102016, 27102019
Raskas polttoöljy: 27101951, 27101955, 27101962, 27101966, 27101967, 27102032, 27102038
Nestekaasut: 27111211, 27111219, 27111291, 27111293, 27111294, 27111297, 27111310, 27111330, 27111391, 27111397
Muut öljytuotteet: 27101211, 27101215, 27101290, 27101221, 27101225, 27101231, 27101270, 27101910, 27101911, 27101915, 27101925, 27101929, 27101971, 27101975, 27101981, 27101983, 27101985, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999, 27102090, 27132000, 27149000, 27122010, 27122090, 27131100, 27131200, 27111400, 27111900, 27121010, 27121090, 27129011, 27129019, 27129031, 27129033, 27129039, 27129091, 27129099, 27139010, 27139090, 27141000, 27150000, 29023000, 29011000, 29012400, 29012900
Metanoli: 29051100
MTBE: 29091910, 29091990
Puupelletti: 44013100
Muu energiapuu: 44011100, 44011200
Ydinpolttoaineen arvo- ja määrätiedot perustuvat eri lähteisiin, minkä vuoksi tuontierien tiedot saattavat kirjautua eri vuosineljänneksille. Tilastoidut arvo- ja määrätiedot eivät siksi välttämättä vastaa toisiaan kaikilla neljänneksillä.

Vuosineljännes

* ennakkotieto

Vuosineljännes

2023Q1*

* ennakkotieto

2023Q2*

* ennakkotieto

2023Q3*

* ennakkotieto