Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11wp -- Onnellisuuden tunteet neljän viikon aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä iän mukaan, 2013-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
26.3.2024
Henkilöiden määrä:
Lukumäärä
Henkilöiden osuus (%):
%
Henkilöitä otoksessa:
Lukumäärä
31.3.2024
9.4.2019
Tilastokeskus, elinolotilasto
001_11wp_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valittu 0 Yhteensä 8

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Korjattu 26.3.2024: Virheellinen luokka 'Koko ajan tai suurimman osan ajasta' on korjattu luokaksi 'Koko ajan, suurimman osan ajasta tai joskus'. Vastaavasti luokka 'Joskus, harvoin tai ei koskaan' on korjattu luokaksi 'Harvoin tai ei koskaan'.
Tilaston dokumentaatio . = otoskoko alle 10 (prosenttiosuudet) tai alle 30 (lukumäärät).
Haastattelukysymys: Kuinka suuren osan ajasta neljän viime viikon aikana olet ollut onnellinen?
Tutkimuksen tiedonkeruutapaa muutettiin vuonna 2022. Tiedonkeruutavan muutoksen vuoksi vuoden 2022 tietoihin voi liittyä epävarmuuksia vertailukelpoisuudessa aiempiin vuosiin. Ks. tarkemmin tilaston dokumentaatiosta.