Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

121a -- Tyytyväisyys elämään 16 vuotta täyttäneessä kotitalousväestössä tuloryhmän mukaan, 2013-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
28.3.2024
Erittäin tyytyväiset (9-10):
Lukumäärä
Erittäin tyytyväisten (9-10) osuus, %:
%
Tyytyväiset (7-8):
Lukumäärä
Tyytyväisten (7-8) osuus, %:
%
Ei lainkaan tai vain vähän tyytyväiset (0-6):
Lukumäärä
Ei lainkaan tai vain vähän tyytyväisten (0-6) osuus, %:
%
Henkilöitä perusjoukossa:
Lukumäärä
Henkilöitä otoksessa:
Lukumäärä
Ei lainkaan tai vain vähän tyytyväiset (0-6), lkm otoksessa:
Lukumäärä
Tyytyväiset (7-8), lkm otoksessa:
Lukumäärä
Erittäin tyytyväiset (9-10), lk otoksessa:
Lukumäärä
Tieto puuttuu, lkm otoksessa:
Lukumäärä
28.3.2024
20.5.2019
Tilastokeskus, elinolotilasto
001_121a_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Erittäin tyytyväiset (9-10) , Erittäin tyytyväisten (9-10) osuus, % , Tyytyväiset (7-8) ,

Valittu 1 Yhteensä 12

Valittu 0 Yhteensä 6

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2013 , 2015 , 2016 ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . = otoskoko alle 10 (prosenttiosuudet) tai alle 30 (lukumäärät).
Tyytyväisyys elämään asteikolla 0 (Ei lainkaan tyytyväinen) - 10 (Täysin tyytyväinen)
Tutkimuksen tiedonkeruutapaa muutettiin vuonna 2022. Tiedonkeruutavan muutoksen vuoksi vuoden 2022 tietoihin voi liittyä epävarmuuksia vertailukelpoisuudessa aiempiin vuosiin. Ks. tarkemmin tilaston dokumentaatiosta.