Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13hf -- Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevat ja vajaatyöllisiin kotitalouksiin kuuluvat henkilöt kotitalouden elinvaiheen mukaan, 2015-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
24.3.2023
Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevat, lukumäärä:
Lukumäärä
Vakavassa aineellisessa ja sosiaalisessa puutteessa olevat, %:
Prosentti
Vajaatyöllisen kotitalouden jäsen, lukumäärä:
Lukumäärä
Vajaatyöllisen kotitalouden jäsen, %:
Prosentti
Henkilöitä perusjoukossa:
Lukumäärä
24.3.2023
25.1.2023
Tilastokeskus, elinolotilasto
023_13hf_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valittu 1 Yhteensä 7

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki kotitaloudet , 1 Yhden hengen taloudet , 2 Lapsettomat parit ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . = otoskoko alle 30. Eurostat uudisti vajaatyöllisyyden ja vakavan aineellisen puutteen määritelmiä vuonna 2021. Tässä taulukossa ovat mukana ainoastaan uuden määritelmän mukaiset aikasarjatiedot tilastovuodesta alkaen 2015. Vanhojen määritelmien mukaiset tiedot ajanjaksolta 2005-2019 löytyvät elinolotilaston arkistotaulukoista. Määritelmämuutokset on kuvattu elinolotilaston käsitteisiin ja määritelmiin.