Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

14d3 -- Vapaaehtoistyön tekeminen ja aktiiviseen kansalaistoimintaan osallistuminen 12 kuukauden aikana 16 vuotta täyttäneessä väestössä sosioekonomisen aseman mukaan, 2015-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
16.11.2023
Vapaaehtoistyötä tehneiden osuus, %:
Prosentti
Vapaaehtoistyötä tehneiden määrä:
Lukumäärä
Epämuodollista vapaaehtoistyötä tehneiden osuus, %:
Prosentti
Epämuodollista vapaaehtoistyötä tehneiden määrä:
Lukumäärä
Aktiiviseen kansalaistoimintaan osallistuneiden osuus, %:
Prosentti
Aktiiviseen kansalaistoimintaan osallistuneiden määrä:
Lukumäärä
16.11.2023
27.9.2023
Tilastokeskus, elinolotilasto
246_14d3_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 6

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 1 Yrittäjät ja maatalousyrittäjät , 1.1 Maatalousyrittäjät ,

Valittu 0 Yhteensä 12

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio

Tiedot

Vapaaehtoistyötä tehneiden osuus, %

Tieto kuvaa yhdistysten, järjestöjen, seurojen tai kerhojen kautta vapaaehtoistyötä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehneiden osuutta.

Vapaaehtoistyötä tehneiden määrä

Tieto kuvaa yhdistysten, järjestöjen, seurojen tai kerhojen kautta vapaaehtoistyötä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tehneiden määrää.

Epämuodollista vapaaehtoistyötä tehneiden osuus, %

Tieto kuvaa niiden henkilöiden osuutta, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä jotenkin muutoin kuin esimerkiksi järjestöjen kautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Epämuodollista vapaaehtoistyötä tehneiden määrä

Tieto kuvaa niiden henkilöiden määrää, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä jotenkin muutoin kuin esimerkiksi järjestöjen kautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Aktiiviseen kansalaistoimintaan osallistuneiden osuus, %

Tieto kuvaa niiden henkilöiden osuutta, jotka ovat viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana osallistuneet aktiiviseen kansalaistoimintaan, kuten äänestäneet, allekirjoittaneet kansalaisaloitteita, osallistuneet yhdistysten tai etujärjestöjen toimintaan tai muuta vastaavaan.

Aktiiviseen kansalaistoimintaan osallistuneiden määrä

Tieto kuvaa niiden henkilöiden määrää, jotka ovat viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana osallistuneet aktiiviseen kansalaistoimintaan, kuten äänestäneet, allekirjoittaneet kansalaisaloitteita, osallistuneet yhdistysten tai etujärjestöjen toimintaan tai muuta vastaavaan.