Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13kd -- Rahoitus ja julkinen rahoitustuki toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2018-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.4.2022
Yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Pääomarahoitusta, osuus yrityksistä (%):
%
Pääomarahoitusta ei saatu, osuus yrityksistä (%):
%
Pääomarahoitusta ei haettu, osuus yrityksistä (%):
%
Pääomarahoitusta innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%):
%
Velkarahoitusta, osuus yrityksistä (%):
%
Velkarahoitusta ei saatu, osuus yrityksistä (%):
%
Velkarahoitusta ei haettu, osuus yrityksistä (%):
%
Velkarahoitusta innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%):
%
Pääoma- tai velkarahoitusta, osuus yrityksistä (%):
%
Rahoituksen käyttö innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%):
%
Rahoitustukea paikallis-/alueviranomaisilta, osuus yrityksistä (%):
%
Paikallis-/alueviranomaistukea innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%):
%
Rahoitustukea valtiolta, osuus yrityksistä (%):
%
Valtion rahoitustukea innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%):
%
Rahoitustukea EU:n Horisontti2020-ohjelmasta, osuus yrityksistä (%):
%
EU:n Horisotti2020-rahoitusta innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%):
%
Muuta rahoitustukea EU:sta, osuus yrityksistä (%):
%
Muuta EU-rahoitusta innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%):
%
Julkista rahoitustukea, osuus yrityksistä (%):
%
Julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%):
%
Pääomarahoitusta, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Pääomarahoitusta ei saatu, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Pääomarahoitusta ei haettu, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Pääomarahoitusta innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Velkarahoitusta, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Velkarahoitusta ei saatu, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Velkarahoitusta ei haettu, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Velkarahoitusta innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Pääoma- tai velkarahoitusta, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Rahoituksen käyttö innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Rahoitustukea paikallis-/alueviranomaisilta, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Paikallis-/alueviranomaistukea innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Rahoitustukea valtiolta, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Valtion rahoitustukea innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Rahoitustukea EU:n Horisontti2020-ohjelmasta, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
EU:n Horisotti2020-rahoitusta innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Muuta rahoitustukea EU:sta, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Muuta EU-rahoitusta innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Julkista rahoitustukea, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
28.4.2022
Tilastokeskus, Innovaatiotoiminta
073_13kd_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yritysten lukumäärä (lkm.) , Pääomarahoitusta, osuus yrityksistä (%) , Pääomarahoitusta ei saatu, osuus yrityksistä (%) ,

Valittu 1 Yhteensä 41

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Innovaatiotutkimuksessa viiteajanjakso on kolme vuotta ja innovaatiotoiminnan harjoittaminen määritellään koko viitejakson kattamien kolmen vuoden perusteella. Vuosi-muuttuja tietokannoissa on kolmen vuoden viitejakson viimeisin vuosi ja samalla tutkimuksen tilastovuosi.

Tiedot

Pääomarahoitusta, osuus yrityksistä (%)

Yritys haki ja sai pääomarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Pääomarahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, missä rahoituksen vastineeksi annetaan omistusosuus yrityksestä.

Pääomarahoitusta ei saatu, osuus yrityksistä (%)

Yritys haki pääomarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla, mutta ei saanut sitä. Pääomarahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, missä rahoituksen vastineeksi annetaan omistusosuus yrityksestä.

Pääomarahoitusta ei haettu, osuus yrityksistä (%)

Yritys ei hakenut pääomarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Pääomarahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, missä rahoituksen vastineeksi annetaan omistusosuus yrityksestä.

Pääomarahoitusta innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%)

Yritys käytti saamaansa pääomarahoitusta t&k- tai muuhun innovaatiotoimintaan kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Pääomarahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, missä rahoituksen vastineeksi annetaan omistusosuus yrityksestä.

Velkarahoitusta, osuus yrityksistä (%)

Yritys haki ja sai velkarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Velkarahoitus on rahoitusta, mikä yrityksen on maksettava takaisin.

Velkarahoitusta ei saatu, osuus yrityksistä (%)

Yritys haki velkarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla, mutta ei saanut sitä. Velkarahoitus on rahoitusta, mikä yrityksen on maksettava takaisin.

Velkarahoitusta ei haettu, osuus yrityksistä (%)

Yritys ei hakenut velkarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Velkarahoitus on rahoitusta, mikä yrityksen on maksettava takaisin.

Velkarahoitusta innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%)

Yritys käytti saamaansa velkarahoitusta t&k- tai muuhun innovaatiotoimintaan kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Velkarahoitus on rahoitusta, mikä yrityksen on maksettava takaisin.

Pääoma- tai velkarahoitusta, osuus yrityksistä (%)

Yritys sai rahoitusta - pääoma- tai velkarahoitusta - kolmen vuoden tutkimusperiodilla

Rahoituksen käyttö innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%)

Yritys käytti saamaansa rahoitusta - pääoma- tai velkarahoitusta - t&k- tai muuhun innovaatiotoimintaan kolmen vuoden tutkimusperiodilla

Rahoitustukea paikallis-/alueviranomaisilta, osuus yrityksistä (%)

Yritys sai julkista rahoitustukea paikallis- tai alueviranomaisilta kolmen vuoden tutkimusperiodilla. Julkinen rahoitustuki sisältää apurahat ja avustukset, tuetut lainat ja lainatakaukset. Määritelmään eivät sisälly julkisen sektorin hankintasopimuksista saadut tulot. Julkinen sektori (viranomaiset) kattavat julkishallinnon organisaatiot, kuten paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon virastot ja laitokset, koulut, sairaalat sekä muut julkiset palvelut, kuten turvallisuuspalvelut, liikenteen, asumispalvelut, energiapalvelut jne.

Paikallis-/alueviranomaistukea innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%)

Paikallis- tai alueviranomaisilta kolmen vuoden tutkimusperiodilla saatu julkinen rahoitustuki käytettiin kokonaan tai osittain innovaatiotoimintaan

Rahoitustukea valtiolta, osuus yrityksistä (%)

Yritys sai julkista rahoitustukea valtiolta (kuten Business Finland) kolmen vuoden tutkimusperiodilla. Julkinen rahoitustuki sisältää apurahat ja avustukset, tuetut lainat ja lainatakaukset. Määritelmään eivät sisälly julkisen sektorin hankintasopimuksista saadut tulot. Julkinen sektori (viranomaiset) kattavat julkishallinnon organisaatiot, kuten paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon virastot ja laitokset, koulut, sairaalat sekä muut julkiset palvelut, kuten turvallisuuspalvelut, liikenteen, asumispalvelut, energiapalvelut jne.

Valtion rahoitustukea innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%)

Valtiolta kolmen vuoden tutkimusperiodilla saatu julkinen rahoitustuki käytettiin kokonaan tai osittain innovaatiotoimintaan

Rahoitustukea EU:n Horisontti2020-ohjelmasta, osuus yrityksistä (%)

Yritys sai julkista rahoitustukea tutkimuksen ja innovaatioiden EU Horisontti 2020-ohjelmasta kolmen vuoden tutkimusperiodilla. Julkinen rahoitustuki sisältää apurahat ja avustukset, tuetut lainat ja lainatakaukset. Määritelmään eivät sisälly julkisen sektorin hankintasopimuksista saadut tulot. Julkinen sektori (viranomaiset) kattavat julkishallinnon organisaatiot, kuten paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon virastot ja laitokset, koulut, sairaalat sekä muut julkiset palvelut, kuten turvallisuuspalvelut, liikenteen, asumispalvelut, energiapalvelut jne.

EU:n Horisotti2020-rahoitusta innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%)

Tutkimuksen ja innovaatioiden EU Horisontti 2020 -ohjelmasta kolmen vuoden tutkimusperiodilla saatu julkinen rahoitustuki käytettiin kokonaan tai osittain innovaatiotoimintaan

Muuta rahoitustukea EU:sta, osuus yrityksistä (%)

Yritys sai julkista rahoitustukea Horisontti-ohjelman ulkopuolelta Euroopan Unionista kolmen vuoden tutkimusperiodilla. Julkinen rahoitustuki sisältää apurahat ja avustukset, tuetut lainat ja lainatakaukset. Määritelmään eivät sisälly julkisen sektorin hankintasopimuksista saadut tulot. Julkinen sektori (viranomaiset) kattavat julkishallinnon organisaatiot, kuten paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon virastot ja laitokset, koulut, sairaalat sekä muut julkiset palvelut, kuten turvallisuuspalvelut, liikenteen, asumispalvelut, energiapalvelut jne.

Muuta EU-rahoitusta innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%)

Tutkimuksen ja innovaatioiden EU Horisontti 2020 -ohjelman ulkopuolinen, Euroopan Unioniltakolmen vuoden tutkimusperiodilla saatu julkinen rahoitustuki käytettiin kokonaan tai osittain innovaatiotoimintaan

Julkista rahoitustukea, osuus yrityksistä (%)

Julkista rahoitustukea kolmen vuoden tutkimusjaksolla

Julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaan, osuus yrityksistä (%)

Yritys käyttänyt julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaan kolmen vuoden tutkimusjaksolla

Pääomarahoitusta, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys haki ja sai pääomarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Pääomarahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, missä rahoituksen vastineeksi annetaan omistusosuus yrityksestä.

Pääomarahoitusta ei saatu, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys haki pääomarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla, mutta ei saanut sitä. Pääomarahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, missä rahoituksen vastineeksi annetaan omistusosuus yrityksestä.

Pääomarahoitusta ei haettu, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys ei hakenut pääomarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Pääomarahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, missä rahoituksen vastineeksi annetaan omistusosuus yrityksestä.

Pääomarahoitusta innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys käytti saamaansa pääomarahoitusta t&k- tai muuhun innovaatiotoimintaan kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Pääomarahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, missä rahoituksen vastineeksi annetaan omistusosuus yrityksestä.

Velkarahoitusta, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys haki ja sai velkarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Velkarahoitus on rahoitusta, mikä yrityksen on maksettava takaisin.

Velkarahoitusta ei saatu, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys haki velkarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla, mutta ei saanut sitä. Velkarahoitus on rahoitusta, mikä yrityksen on maksettava takaisin.

Velkarahoitusta ei haettu, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys ei hakenut velkarahoitusta kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Velkarahoitus on rahoitusta, mikä yrityksen on maksettava takaisin.

Velkarahoitusta innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys käytti saamaansa velkarahoitusta t&k- tai muuhun innovaatiotoimintaan kolmen vuoden tutkimusjaksolla. Velkarahoitus on rahoitusta, mikä yrityksen on maksettava takaisin.

Pääoma- tai velkarahoitusta, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys sai rahoitusta - pääoma- tai velkarahoitusta - kolmen vuoden tutkimusperiodilla

Rahoituksen käyttö innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys käytti saamaansa rahoitusta - pääoma- tai velkarahoitusta - t&k- tai muuhun innovaatiotoimintaan kolmen vuoden tutkimusperiodilla

Rahoitustukea paikallis-/alueviranomaisilta, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys sai julkista rahoitustukea paikallis- tai alueviranomaisilta kolmen vuoden tutkimusperiodilla. Julkinen rahoitustuki sisältää apurahat ja avustukset, tuetut lainat ja lainatakaukset. Määritelmään eivät sisälly julkisen sektorin hankintasopimuksista saadut tulot. Julkinen sektori (viranomaiset) kattavat julkishallinnon organisaatiot, kuten paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon virastot ja laitokset, koulut, sairaalat sekä muut julkiset palvelut, kuten turvallisuuspalvelut, liikenteen, asumispalvelut, energiapalvelut jne.

Paikallis-/alueviranomaistukea innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.)

Paikallis- tai alueviranomaisilta kolmen vuoden tutkimusperiodilla saatu julkinen rahoitustuki käytettiin kokonaan tai osittain innovaatiotoimintaan

Rahoitustukea valtiolta, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys sai julkista rahoitustukea valtiolta (kuten Business Finland) kolmen vuoden tutkimusperiodilla. Julkinen rahoitustuki sisältää apurahat ja avustukset, tuetut lainat ja lainatakaukset. Määritelmään eivät sisälly julkisen sektorin hankintasopimuksista saadut tulot. Julkinen sektori (viranomaiset) kattavat julkishallinnon organisaatiot, kuten paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon virastot ja laitokset, koulut, sairaalat sekä muut julkiset palvelut, kuten turvallisuuspalvelut, liikenteen, asumispalvelut, energiapalvelut jne.

Valtion rahoitustukea innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.)

Valtiolta kolmen vuoden tutkimusperiodilla saatu julkinen rahoitustuki käytettiin kokonaan tai osittain innovaatiotoimintaan

Rahoitustukea EU:n Horisontti2020-ohjelmasta, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys sai julkista rahoitustukea tutkimuksen ja innovaatioiden EU Horisontti 2020-ohjelmasta kolmen vuoden tutkimusperiodilla. Julkinen rahoitustuki sisältää apurahat ja avustukset, tuetut lainat ja lainatakaukset. Määritelmään eivät sisälly julkisen sektorin hankintasopimuksista saadut tulot. Julkinen sektori (viranomaiset) kattavat julkishallinnon organisaatiot, kuten paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon virastot ja laitokset, koulut, sairaalat sekä muut julkiset palvelut, kuten turvallisuuspalvelut, liikenteen, asumispalvelut, energiapalvelut jne.

EU:n Horisotti2020-rahoitusta innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.)

Tutkimuksen ja innovaatioiden EU Horisontti 2020 -ohjelmasta kolmen vuoden tutkimusperiodilla saatu julkinen rahoitustuki käytettiin kokonaan tai osittain innovaatiotoimintaan

Muuta rahoitustukea EU:sta, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys sai julkista rahoitustukea Horisontti-ohjelman ulkopuolelta Euroopan Unionista kolmen vuoden tutkimusperiodilla. Julkinen rahoitustuki sisältää apurahat ja avustukset, tuetut lainat ja lainatakaukset. Määritelmään eivät sisälly julkisen sektorin hankintasopimuksista saadut tulot. Julkinen sektori (viranomaiset) kattavat julkishallinnon organisaatiot, kuten paikallisen, alueellisen ja kansallisen hallinnon virastot ja laitokset, koulut, sairaalat sekä muut julkiset palvelut, kuten turvallisuuspalvelut, liikenteen, asumispalvelut, energiapalvelut jne.

Muuta EU-rahoitusta innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.)

Tutkimuksen ja innovaatioiden EU Horisontti 2020 -ohjelman ulkopuolinen, Euroopan Unioniltakolmen vuoden tutkimusperiodilla saatu julkinen rahoitustuki käytettiin kokonaan tai osittain innovaatiotoimintaan

Julkista rahoitustukea, yritysten lukumäärä (lkm.)

Julkista rahoitustukea kolmen vuoden tutkimusjaksolla

Julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaan, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys käyttänyt julkista rahoitustukea innovaatiotoimintaan kolmen vuoden tutkimusjaksolla