Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13km -- Innovaatioiden ympäristöhyödyt toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.4.2022
Yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt energian käyttö tai pienentynyt CO2-hiilijalanjälki; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt energian käyttö tai pienentynyt CO2-hiilijalanjälki; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt energian käyttö tai pienentynyt CO2-hiilijalanjälki; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt maaperän, veden tai ilman saastuminen; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt maaperän, veden tai ilman saastuminen; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt maaperän, veden tai ilman saastuminen; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; materiaalien korvaaminen vähemmän saastuttavilla; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; materiaalien korvaaminen vähemmän saastuttavilla; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; materiaalien korvaaminen vähemmän saastuttavilla; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; fossiilisten korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä;fossiilisten korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; fossiilisten korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; jätteiden, veden tai materiaalien kierrätys; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; jätteiden, veden tai materiaalien kierrätys; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; jätteiden, veden tai materiaalien kierrätys; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; vähentynyt energian käyttö tai pienentynyt CO2-hiilijalanjälki; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; vähentynyt energian käyttö tai pienentynyt CO2-hiilijalanjälki; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; vähentynyt energian käyttö tai pienentynyt CO2-hiilijalanjälki; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; vähentynyt maaperän, veden tai ilman saastuminen; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; vähentynyt maaperän, veden tai ilman saastuminen; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; vähentynyt maaperän, veden tai ilman saastuminen; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; tuotteen kierrätysmahdollisuus käytön jälkeen; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; tuotteen kierrätysmahdollisuus käytön jälkeen; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; tuotteen kierrätysmahdollisuus käytön jälkeen; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; tuotteen elinkaaren pidentäminen; merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; tuotteen elinkaaren pidentäminen; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; tuotteen elinkaaren pidentäminen; ei, osuus yrityksistä (%):
%
Ympäristöhyötyjä innovaatioista, osuus yrityksistä (%):
%
Ympäristönsuojelun kannalta merkittäviä ympäristöhyötyjä, osuus yrityksistä (%):
%
Ympäristöhyötyjä innovaatioista yrityksessä, osuus yrityksistä (%):
%
Ympäristönsuojelun kannalta merkittäviä ympäristöhyötyjä yrityksessä, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytön aikana saavutettavia ympäristöhyötyjä innovaatioista, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytön aikana saavutettavia merkittäviä ympäristöhyötyjä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt energian käyttö tai pienentynyt CO2-hiilijalanjälki, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; vähentynyt maaperän, veden tai ilman saastuminen, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; materiaalien korvaaminen vähemmän saastuttavilla, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; fossiilisten korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksessä; jätteiden, veden tai materiaalien kierrätys, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; vähentynyt energian käyttö tai pienentynyt CO2-hiilijalanjälki, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; vähentynyt maaperän, veden tai ilman saastuminen, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; tuotteen kierrätysmahdollisuus käytön jälkeen, osuus yrityksistä (%):
%
Lopputuotekäytössä; tuotteen elinkaaren pidentäminen, osuus yrityksistä (%):
%
28.4.2022
Tilastokeskus, Innovaatiotoiminta
075_13km_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yritysten lukumäärä (lkm.) , Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; merkittävä, osuus yrityksistä (%) , Yrityksessä; vähentynyt materiaalien tai veden käyttö; ei merkittävä, osuus yrityksistä (%) ,

Valittu 1 Yhteensä 47

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Innovaatiotutkimuksessa viiteajanjakso on kolme vuotta ja innovaatiotoiminnan harjoittaminen määritellään koko viitejakson kattamien kolmen vuoden perusteella. Vuosi-muuttuja tietokannoissa on kolmen vuoden viitejakson viimeisin vuosi ja samalla tutkimuksen tilastovuosi. Ympäristöhyötyjä tuottava innovaatio on yrityksen uusi tai parannettu tuote tai liiketoimintaprosessi, joka synnyttää positiivisia tai vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia verrattuna yrityksen aikaisempiin tuotteisiin tai prosesseihin ja joka on tuotu potentiaalisten käyttäjien saataville tai otettu käyttöön. Ympäristöhyöty voi olla innovaation ensisijainen tavoite tai muiden tavoitteiden sivutuote.
Innovaation ympäristöhyödyt voivat syntyä tavaran tai palvelun tuotannon aikana tai sen kulutuksen tai lopputuotekäytön aikana. Tuotteen (loppu)käyttäjä voi olla yksityinen kuluttaja, toinen yritys tai esimerkiksi julkinen hallinto.