Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13kn -- Ympäristöinnovaatioiden (ympäristönsuojelun kannalta merkittävät) käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan, 2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.4.2022
Yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Vallitseva ympäristölainsäädäntö; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Vallitseva ympäristölainsäädäntö; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Vallitseva ympäristölainsäädäntö; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Vallitseva ympäristölainsäädäntö; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%):
%
Vallitsevat ympäristöverot, -veloitukset ja -maksut; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Vallitsevat ympäristöverot, -veloitukset ja -maksut; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Vallitsevat ympäristöverot, -veloitukset ja -maksut; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Vallitsevat ympäristöverot, -veloitukset ja -maksut; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%):
%
Odotettavissa olevat ympäristösäädökset ja -verot; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Odotettavissa olevat ympäristösäädökset ja -verot; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Odotettavissa olevat ympäristösäädökset ja -verot; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Odotettavissa olevat ympäristösäädökset ja -verot; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%):
%
Julkinen rahoitus, tuet tai muut rahoituskannusteet; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Julkinen rahoitus, tuet tai muut rahoituskannusteet; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Julkinen rahoitus, tuet tai muut rahoituskannusteet; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Julkinen rahoitus, tuet tai muut rahoituskannusteet; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%):
%
Nykyinen tai tuleva kysyntä; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Nykyinen tai tuleva kysyntä; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Nykyinen tai tuleva kysyntä; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Nykyinen tai tuleva kysyntä; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksen maineen parantaminen; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksen maineen parantaminen; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksen maineen parantaminen; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Yrityksen maineen parantaminen; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%):
%
Vapaaehtoiset toimet tai aloitteet ympäristölle suotuisista käytännöistä; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Vapaaehtoiset toimet tai aloitteet ympäristölle suotuisista käytännöistä; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Vapaaehtoiset toimet tai aloitteet ympäristölle suotuisista käytännöistä; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Vapaaehtoiset toimet tai aloitteet ympäristölle suotuisista käytännöistä; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%):
%
Korkeat energian, veden tai materiaalien kustannukset; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Korkeat energian, veden tai materiaalien kustannukset; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Korkeat energian, veden tai materiaalien kustannukset; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Korkeat energian, veden tai materiaalien kustannukset; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%):
%
Julkisten hankintasopimusten vaatimukset; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Julkisten hankintasopimusten vaatimukset; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Julkisten hankintasopimusten vaatimukset; vähäinen merkitys, osuus yrityksistä (%):
%
Julkisten hankintasopimusten vaatimukset; ei merkitystä, osuus yrityksistä (%):
%
28.4.2022
Tilastokeskus, Innovaatiotoiminta
076_13kn_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yritysten lukumäärä (lkm.) , Vallitseva ympäristölainsäädäntö; suuri merkitys, osuus yrityksistä (%) , Vallitseva ympäristölainsäädäntö; kohtalainen merkitys, osuus yrityksistä (%) ,

Valittu 1 Yhteensä 37

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Innovaatiotutkimuksessa viiteajanjakso on kolme vuotta ja innovaatiotoiminnan harjoittaminen määritellään koko viitejakson kattamien kolmen vuoden perusteella. Vuosi-muuttuja tietokannoissa on kolmen vuoden viitejakson viimeisin vuosi ja samalla tutkimuksen tilastovuosi. Ympäristöhyötyjä tuottava innovaatio on yrityksen uusi tai parannettu tuote tai liiketoimintaprosessi, joka synnyttää positiivisia tai vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia verrattuna yrityksen aikaisempiin tuotteisiin tai prosesseihin ja joka on tuotu potentiaalisten käyttäjien saataville tai otettu käyttöön. Ympäristöhyöty voi olla innovaation ensisijainen tavoite tai muiden tavoitteiden sivutuote.
Innovaation ympäristöhyödyt voivat syntyä tavaran tai palvelun tuotannon aikana tai sen kulutuksen tai lopputuotekäytön aikana. Tuotteen (loppu)käyttäjä voi olla yksityinen kuluttaja, toinen yritys tai esimerkiksi julkinen hallinto.