Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13l2 -- Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan toimialan mukaan, 2018-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.4.2022
Yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Tuote/kuluttajalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Tuote/kuluttajalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%):
%
Tuote/kuluttajalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Ympäristölainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Ympäristölainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%):
%
Ympäristölainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%):
%
Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Verolainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Verolainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%):
%
Verolainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Työ/sosiaalilainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Työ/sosiaalilainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%):
%
Työ/sosiaalilainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Tietosuojalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Tietosuojalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%):
%
Tietosuojalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Terveyslainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Terveyslainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%):
%
Terveyslainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Liikennelainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Liikennelainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%):
%
Liikennelainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Innovaatioille myönteistä lainsäädäntöä, osuus yrityksistä (%):
%
Innovaatioille kielteistä lainsäädäntöä, osuus yrityksistä (%):
%
Lainsäädäntö ei relevantti innovaatioille, osuus yrityksistä (%):
%
Tuote/kuluttajalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Tuote/kuluttajalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Tuote/kuluttajalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Ympäristölainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Ympäristölainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Ympäristölainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Verolainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Verolainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Verolainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Työ/sosiaalilainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Työ/sosiaalilainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Työ/sosiaalilainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Tietosuojalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Tietosuojalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Tietosuojalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Terveyslainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Terveyslainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Terveyslainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Liikennelainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Liikennelainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Liikennelainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Innovaatioille myönteistä lainsäädäntöä, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Innovaatioille kielteistä lainsäädäntöä, yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Lainsäädäntö ei relevantti innovaatioille:
lukumäärä
28.4.2022
Tilastokeskus, Innovaatiotoiminta
082_13l2_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yritysten lukumäärä (lkm.) , Tuote/kuluttajalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%) , Tuote/kuluttajalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%) ,

Valittu 1 Yhteensä 55

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73 , B-C-D-E Teollisuus yhteensä , B Kaivostoiminta ja louhinta ,

Valittu 0 Yhteensä 62

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Innovaatiotutkimuksessa viiteajanjakso on kolme vuotta ja innovaatiotoiminnan harjoittaminen määritellään koko viitejakson kattamien kolmen vuoden perusteella. Vuosi-muuttuja tietokannoissa on kolmen vuoden viitejakson viimeisin vuosi ja samalla tutkimuksen tilastovuosi.

Tiedot

Tuote/kuluttajalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tuoteturvallisuus/kuluttajansuojalainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Tuote/kuluttajalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tuoteturvallisuus/kuluttajansuojalainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Tuote/kuluttajalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tuoteturvallisuus/kuluttajansuojalainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Ympäristölainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, ympäristölainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Ympäristölainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, ympäristölainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Ympäristölainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, ympäristölainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, immateriaalioikeuksiin liittyvä lainsäädäntö tai sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, immateriaalioikeuksiin liittyvä lainsäädäntö tai sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, immateriaalioikeuksiin liittyvä lainsäädäntö tai sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Verolainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, verolainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Verolainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, verolainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Verolainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, verolainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Työ/sosiaalilainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, työ-, työturvallisuus- tai sosiaalilainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Työ/sosiaalilainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, työ-, työturvallisuus- tai sosiaalilainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Työ/sosiaalilainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, työ-, työturvallisuus- tai sosiaalilainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Tietosuojalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tietosuojalainsäädäntö tai -sääntely (kuten GDPR) synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Tietosuojalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tietosuojalainsäädäntö tai -sääntely (kuten GDPR) esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Tietosuojalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tietosuojalainsäädäntö tai -sääntely (kuten GDPR) ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Terveyslainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, terveyslainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Terveyslainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, terveyslainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Terveyslainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, terveyslainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Liikennelainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, liikennelainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Liikennelainsäädäntö, innovaatioita haittaava, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, liikennelainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Liikennelainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, liikennelainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Innovaatioille myönteistä lainsäädäntöä, osuus yrityksistä (%)

Yritys tunnisti lainsäädäntöä, joka synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Innovaatioille kielteistä lainsäädäntöä, osuus yrityksistä (%)

Yritys tunnisti lainsäädäntöä, joka esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Lainsäädäntö ei relevantti innovaatioille, osuus yrityksistä (%)

Yritys ei kokenut lainsäädännöllä olleen vaikutuksia innovaatiotoimintaan tai lainsäädäntö ei muutoin ollut tutkimusjaksolla relevantti

Tuote/kuluttajalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tuoteturvallisuus/kuluttajansuojalainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Tuote/kuluttajalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tuoteturvallisuus/kuluttajansuojalainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Tuote/kuluttajalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tuoteturvallisuus/kuluttajansuojalainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Ympäristölainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, ympäristölainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Ympäristölainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, ympäristölainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Ympäristölainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, ympäristölainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, immateriaalioikeuksiin liittyvä lainsäädäntö tai sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, immateriaalioikeuksiin liittyvä lainsäädäntö tai sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Immateriaalioikeudet (lainsäädäntö), ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, immateriaalioikeuksiin liittyvä lainsäädäntö tai sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Verolainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, verolainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Verolainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, verolainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Verolainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, verolainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Työ/sosiaalilainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, työ-, työturvallisuus- tai sosiaalilainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Työ/sosiaalilainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, työ-, työturvallisuus- tai sosiaalilainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Työ/sosiaalilainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, työ-, työturvallisuus- tai sosiaalilainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Tietosuojalainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tietosuojalainsäädäntö tai -sääntely (kuten GDPR) synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Tietosuojalainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tietosuojalainsäädäntö tai -sääntely (kuten GDPR) esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Tietosuojalainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, tietosuojalainsäädäntö tai -sääntely (kuten GDPR) ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Terveyslainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, terveyslainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Terveyslainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, terveyslainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Terveyslainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, terveyslainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Liikennelainsäädäntö, myönteinen innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, liikennelainsäädäntö tai -sääntely synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Liikennelainsäädäntö, innovaatioita haittaava, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, liikennelainsäädäntö tai -sääntely esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Liikennelainsäädäntö, ei vaikutusta innovaatioille, yritysten lukumäärä (lkm.)

Lainsäädännön vaikutus innovaatiotoimintaan, liikennelainsäädäntö tai -sääntely ei vaikuttanut innovaatiotoimintaan tai ei ollut relevantti innovaatiotoiminnan kannalta

Innovaatioille myönteistä lainsäädäntöä, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys tunnisti lainsäädäntöä, joka synnytti tai mahdollisti innovaatiotoimintaa

Innovaatioille kielteistä lainsäädäntöä, yritysten lukumäärä (lkm.)

Yritys tunnisti lainsäädäntöä, joka esti tai hankaloitti innovaatiotoimintaa tai kasvatti sen kustannuksia

Lainsäädäntö ei relevantti innovaatioille

Yritys ei kokenut lainsäädännöllä olleen vaikutuksia innovaatiotoimintaan tai lainsäädäntö ei muutoin ollut tutkimusjaksolla relevantti