Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13ln -- Yritysten innovaatiomenot ja innovaatioista saatu liikevaihto toimialoittain, 2018-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
28.4.2022
Oma t&k, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Tilattu t&k, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Muut innovaatiomenot (pl. t&k) yhteensä, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Muut innovaatiomenot (pl. t&k), oma henkilöstö, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Muut innovaatiomenot (pl. t&k), palvelut ja materiaalit, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Muut innovaatiomenot (pl. t&k), investointihyödykkeet, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Innovaatiomenot yhteensä, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Yritysten liikevaihto yhteensä, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden yritysten liikevaihto, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Markkinoille uusista tuotteista saatu liikevaihto, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Ainoastaan yritykselle uusista tuotteista saatu liikevaihto, miljoonaa euroa:
miljoonaa euroa
Tuoteinnovaatioita markkinoille tuoneiden liikevaihto / kaikkien yritysten liikevaihto (%):
%
Markkinoille uusista tuotteista saatu liikevaihto / kaikkien yritysten liikevaihto (%):
%
Ainoastaan yritykselle uusista tuotteista saatu liikevaihto / kaikkien yritysten liikevaihto (%):
%
Markkinoille uusista tuotteista saatu liikevaihto / tuoteinnovaatioita tehneiden liikevaihto (%):
%
Ainoastaan yritykselle uusista tuotteista saatu liikevaihto / tuoteinnovaatioita tehneiden liikevaihto (%):
%
Oman t&k:n menot / innovaatiomenot yhteensä (%):
%
Tilatun t&k:n menot / innovaatiomenot yhteensä (%):
%
T&k-menot / innovaatiomenot yhteensä (%):
%
Muut innovaatiomenot (pl. t&k) / innovaatiomenot yhteensä (%):
%
28.4.2022
Tilastokeskus, Innovaatiotoiminta
085_13ln_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Oma t&k, miljoonaa euroa , Tilattu t&k, miljoonaa euroa , Muut innovaatiomenot (pl. t&k) yhteensä, miljoonaa euroa ,

Valittu 1 Yhteensä 20

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73 , B-C-D-E Teollisuus yhteensä , B Kaivostoiminta ja louhinta ,

Valittu 0 Yhteensä 62

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio ... tieto on salassapitosäännön alainen

Tiedot

Oma t&k, miljoonaa euroa

Yrityksen oman tutkimus- ja kehittämistoiminnan (t&k) menot. Sisältää t&k-toimintaan kohdentuneet käyttömenot mukaan lukien palkkamenot ja pääomamenot (esimerkiksi rakennukset, koneet, laitteet, ohjelmistot)

Tilattu t&k, miljoonaa euroa

Yrityksen tilaama tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k) mukaan lukien oman konsernin muut yritykset

Muut innovaatiomenot (pl. t&k) yhteensä, miljoonaa euroa

Sisältää koneiden, laitteiden, ohjelmistojen, immateriaalioikeuksien tai rakennusten hankinnan muuhun kuin t&k:een lukeutuvaan innovaatiotoimintaan, osaamisen hankinnan muuhun kuin t&k:een lukeutuvaan innovaatiotoimintaan (esimerkiksi patentit, lisenssit, tavaramerkit), tavaroiden muotoilun, palvelumuotoilun, tuotannon tai jakelun valmistelun liittyen muuhun kuin t&k:een lukeutuvaan innovaatiotoimintaan, koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen liittyen muuhun kuin t&k:een lukeutuvaan innovaatiotoimintaan (esimerkiksi työntekijöiden koulutus tai jatkokoulutus) sekä innovaatioiden markkinoinnin (innovaatioihin liittyvät markkinointitoimet mukaan lukien markkinatutkimukset)

Muut innovaatiomenot (pl. t&k), oma henkilöstö, miljoonaa euroa

Oman henkilöstön työskentely innovaatioihin liittyen

Muut innovaatiomenot (pl. t&k), palvelut ja materiaalit, miljoonaa euroa

Innovaatioita varten muilta hankitut palvelut, materiaalit, aineet ja tarvikkeet

Muut innovaatiomenot (pl. t&k), investointihyödykkeet, miljoonaa euroa

Investointihyödykkeet innovaatioita varten (koneiden, laitteiden, ohjelmistojen, immateriaalioikeuksien, rakennusten yms. hankinta)