Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13lr -- Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välinen yhteistyö toimialan mukaan, 2018-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
29.4.2022
Yritysten lukumäärä (lkm.):
lukumäärä
Yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Innovaatioyhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Muuta yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyötä yliopistojen kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Innovaatioyhteistyötä yliopistojen kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Innovaatioyhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Innovaatioyhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Muuta yhteistyötä yliopistojen kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Muuta yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Muuta yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; tieto, osaaminen, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; näkemys trendeistä, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; teknologian käyttöönotto, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; uudet tuotteet, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; kansainväliset markkinat, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; yhteistyön laajentuminen, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; kv. innovaatio-ohjelmat, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; jokin muu tulos, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyöstä tuloksia yliopistojen kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyöstä tuloksia ammattikorkeakoulujen kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Tutkimusorganisaatioyhteistyöstä tuloksia tutkimuslaitosten kanssa, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; yliopistot; tieto, osaaminen, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; ammattikorkeakoulut; tieto, osaaminen, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; tutkimuslaitokset; tieto, osaaminen, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; yliopistot; näkemys trendeistä, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; ammattikorkeakoulut; näkemys trendeistä, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; tutkimuslaitokset; näkemys trendeistä, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; yliopistot; teknologian käyttöönotto, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; ammattikorkeakoulut; teknologian käyttöönotto, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; tutkimuslaitokset; teknologian käyttöönotto, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; yliopistot; uudet tuotteet, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; ammattikorkeakoulut; uudet tuotteet, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; tutkimuslaitokset; uudet tuotteet, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; yliopistot; kansainväliset markkinat, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; ammattikorkeakoulut; kansainväliset markkinat, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; tutkimuslaitokset; kansainväliset markkinat, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; yliopistot; yhteistyön laajentuminen, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; ammattikorkeakoulut; yhteistyön laajentuminen:
%
Yhteistyön tulos; tutkimuslaitokset; yhteistyön laajentuminen, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; yliopistot; kv. innovaatio-ohjelmat, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; ammattikorkeakoulut; kv. innovaatio-ohjelmat, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; tutkimuslaitokset; kv. innovaatio-ohjelmat, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; yliopistot; jokin muu tulos, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; ammattikorkeakoulut; jokin muu tulos, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyön tulos; tutkimuslaitokset; jokin muu tulos, osuus yrityksistä (%):
%
Vähintään jonkin yhteistyömuodon merkitys kasvanut, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuotojen merkitys säilynyt korkeintaan entisellään, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuotojen merkitys vähentynyt, osuus yrityksistä (%):
%
Ei mainitunkaltaisia yhteistyömuotoja, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; tilaustutkimukset, kasvanut, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; tilaustutkimukset, pysynyt entisellään, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; tilaustutkimukset, vähentynyt, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; tilaustutkimukset, ei relevantti, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; innovaatioiden yhteiskehittäminen, kasvanut, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; innovaatioiden yhteiskehittäminen, pysynyt entisellään:
%
Yhteistyömuoto; innovaatioiden yhteiskehittäminen, vähentynyt, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; innovaatioiden yhteiskehittäminen, ei relevantti, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; koulutusyhteistyö, kasvanut, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; koulutusyhteistyö, pysynyt entisellään, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; koulutusyhteistyö, vähentynyt, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; koulutusyhteistyö, ei relevantti, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; tutkimusorganisaation tutkimuskapasiteetin käyttö, kasvanut, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; tutkimusorganisaation tutkimuskapasiteetin käyttö, pysynyt entisellään, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; tutkimusorganisaation tutkimuskapasiteetin käyttö, vähentynyt, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; tutkimusorganisaation tutkimuskapasiteetin käyttö, ei relevantti, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; demo, pilotointi tai tuotetestaus, kasvanut, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; demo, pilotointi tai tuotetestaus, pysynyt entisellään, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; demo, pilotointi tai tuotetestaus, vähentynyt, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; demo, pilotointi tai tuotetestaus, ei relevantti, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; opiskelijoiden harjoittelu, opinnäytetyöt, kasvanut, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; opiskelijoiden harjoittelu, opinnäytetyöt, pysynyt entisellään, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; opiskelijoiden harjoittelu, opinnäytetyöt, vähentynyt, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; opiskelijoiden harjoittelu, opinnäytetyöt, ei relevantti, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; osaajien rekrytointi yritykseen, kasvanut, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; osaajien rekrytointi yritykseen, pysynyt entisellään, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; osaajien rekrytointi yritykseen, vähentynyt, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; osaajien rekrytointi yritykseen, ei relevantti, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; jokin muu, kasvanut, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; jokin muu, pysynyt entisellään, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; jokin muu, vähentynyt, osuus yrityksistä (%):
%
Yhteistyömuoto; jokin muu, ei relevantti, osuus yrityksistä (%):
%
28.4.2022
Tilastokeskus, Innovaatiotoiminta
001_13lr_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yritysten lukumäärä (lkm.) , Yhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%) , Innovaatioyhteistyötä tutkimusorganisaatioiden kanssa, osuus yrityksistä (%) ,

Valittu 1 Yhteensä 84

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 2

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kaikki toimialat B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73 , B-C-D-E Teollisuus yhteensä , B Kaivostoiminta ja louhinta ,

Valittu 0 Yhteensä 62

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Taulukkoa korjattu 29.4.2022. Yhteistyömuodot tiedusteltu eri rajauksella, ja vuosia 2016-2018 koskevat tiedot täten poistettu.
Tilaston dokumentaatio Innovaatiotutkimuksessa viiteajanjakso on kolme vuotta ja innovaatiotoiminnan harjoittaminen määritellään koko viitejakson kattamien kolmen vuoden perusteella. Vuosi-muuttuja tietokannoissa on kolmen vuoden viitejakson viimeisin vuosi ja samalla tutkimuksen tilastovuosi.

Tiedot

Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; tieto, osaaminen, osuus yrityksistä (%)

Tietopohjan ja osaamisen vahvistuminen mukaan lukien patentit ja muut immateriaalioikeudet

Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; näkemys trendeistä, osuus yrityksistä (%)

Näkemys tulevaisuuden kehitystrendeistäja markkinoista

Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; teknologian käyttöönotto, osuus yrityksistä (%)

Uuden teknologian, menetelmän tai laitteen käyttöönotto

Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; uudet tuotteet, osuus yrityksistä (%)

Uusia tai parannettuja tuotteita (eli tavaroita tai palveluita)

Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; kansainväliset markkinat, osuus yrityksistä (%)

Kansainvälisille markkinoille pääsy tai sen edistyminen

Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; yhteistyön laajentuminen, osuus yrityksistä (%)

Yhteistyön laajentuminen tutkimusorganisaation kanssa

Tutkimusorganisaatioyhteistyön tulos; kv. innovaatio-ohjelmat, osuus yrityksistä (%)

Osallistuminen kansainvälisiin tutkimus- tai innovaatio-ohjelmiin