Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

003 -- Jätteiden synty 2015 - 2019 EU:n tilastollisen jäteluokituksen mukaan jaoteltuna

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Ei
16.6.2021
Tonnia, lietteiden osalta kuivapainona
16.6.2021
17.8.2018
Tilastokeskus
jate_003_201900
StatFin
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 01.1 Käytetyt liuottimet Vaaralliset , 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Tavanomaiset , 01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Vaaralliset ,

Valittu 0 Yhteensä 54

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: TOL B, Mineraalien kaivu , TOL 10-12 Elintarv., juomien ja tupakan valmistus , TOL 13-15 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus ,

Valittu 0 Yhteensä 19

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000