Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11m8 -- Julkisten menojen hintaindeksi (2015=100), valtiontalous menolajeittain, vuositieto, 2015-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
14.2.2024
Pisteluku:
Indeksipisteluku
Vuosimuutos, %:
%
17.6.2024
14.6.2019
Tilastokeskus, julkisten menojen hintaindeksi
001_11m8_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 1. Kulutusmenot , 1.1. Palkat ja muut henkilöstömenot ,

Valittu 0 Yhteensä 17

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Julkisten menojen hintaindeksissä valtiontalouden siirtomenojen muutos huomioidaan nimimuutoksena menolajikohdassa 2.1 Siirtomenot kunnille ja kuntayhtymille sekä hyvinvointialueille.

Menolaji

Menolajit ovat kulutusmenot, palkat ja muut henkilöstömenot, palkat ja palkkiot, sosiaalivakuutusmaksut, maksetut eläkkeet, tavarat ja palvelut, siirtomenot, siirtomenot kunnille ja kuntayhtymille, siirtomenot elinkeinoelämälle, siirtomenot kotitalouksille, siirtomenot yleishyödyllisille yhteisöille, maksuosuudet EU:lle, siirtomenot ulkomaille, reaalisijoitukset, finanssisijoitukset ja muut menot.

Tiedot

Pisteluku

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.

Vuosimuutos, %

Vuosimuutos on indeksipisteluvun suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).