Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

121z -- Kasvihuonekaasupäästöt alueittain, päästökaupan ulkopuoliset tiedot, 2011-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
7.6.2023
Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv.:
Tuhatta tonnia CO2-ekv.
23.5.2019
Tilastokeskus, kasvihuonekaasut
001_121z_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 1

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2011 , 2013 , 2015 ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Päästöt yhteensä ilman LULUCF-sektoria , 1 Energiasektori , 1(-1A3) Energiasektori pl. kotimaan liikenne ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 310

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Päästökauppa laajentui uusilla toiminnoilla vuonna 2013, joten vuoden 2011 energiasektorin tiedot on ilmoitettu eri päästökauppakattavuudella
Kotimaan liikenne ei sisällä kotimaan lentoliikenteen CO2-päästöjä
Päästöt yhteensä sisältää epäsuorat CO2-päästöt, joita ei ole jaettu taulukossa eri sektoreille
Pyöristyksistä johtuen kuntatiedoista lasketut summatiedot saattavat poiketa koko maan tiedosta

Päästöluokka

Perustuu CRF-luokituksen mukaiseen päästöluokkaan, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa Ilmastosopimukselle ja EU:lle.
Ulkomaan liikenteen (1D) tiedot eivät sisälly kasvihuonekaasuinventaarion kokonaispäästömääriin, vaan ne ilmoitetaan lisätietona.

Alue

Alueittain luokitteleva muuttuja, lähtökohtana kuntajaottelu

Tiedot

Päästö, tuhatta tonnia CO2-ekv.

Päästömäärä hiilidioksidiekvivalentteina, negatiiviset luvut ovat poistumia.
Er i kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi käyttämällä nk. GWP (global warming potential) -kertoimia. Kertoimien lähteenä käytetään IPCC:n arviointiraportteja. Päästötiedot on laskettu IPCC:n viidennen arviointiraportin mukaisia kertoimia käyttäen (hiilidioksidi 1, metaani 28, dityppioksidi 265, F-kaasut 4-23 500).