Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

133u -- Koulutuksen keskeyttäminen koulutussektoreittain ja koulutusaloittain, ammatillisesta koulutuksesta alle 25-vuotiaat, lukuvuosi 2018/2019 -- lukuvuosi 2020/2021

Valitse muuttujat

Kyllä
20.3.2023
Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.:
Lukumäärä
Keskeytti opinnot ko. koulutussektorin ko. koulutusalalla, %:
Prosentti
Keskeytti opinnot ko. koulutussektorilla, %:
Prosentti
Keskeytti tutkintoon johtavan koulutuksen:
Prosentti
20.3.2024
12.3.2021
Tilastokeskus, koulutuksen keskeyttäminen
001_133u_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Yleissivistävä koulutus , Kasvatusalat ,

Valittu 0 Yhteensä 13

Valinnainen muuttuja
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista mm. puutteellisten henkilötunnusten vuoksi. Keskeyttämistietoja ei ole ilmoitettu alle 45 opiskelijan ryhmistä satunnaisvaihtelun vaikutuksen vuoksi. Nämä tiedot ovat kuitenkin mukana kaikissa kokonaismäärissä. Lukiokoulutuksen tiedot sisältävät nuorille suunnatun lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen tiedot sisältävät alle 25-vuotiaiden ammatilliset perustutkinnot, ammattikorkeakoulutus sisältää ammattikorkeakoulututkinnot ja yliopistokoulutus alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot.

tutkinto omalla koulutusalalla, %

Kansallinen koulutusluokitus 2016, taso 1