Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11ay -- Kuolleet, ikävakioitu ja yleinen kuolleisuusluku tilaston peruskuolemansyyn (aikasarjaluokitus) ja sukupuolen mukaan, koko väestö ja 15-64 -vuotiaat, 1971-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
5.12.2023
Kuolleet, koko väestö:
Lukumäärä
Ikävakioitu kuolleisuusluku, koko väestö (1/100 000):
Suhdeluku
Yleinen kuolleisuusluku, koko väestö (1/100 000):
Suhdeluku
Ikävakioitu kuolleisuusluku, koko väestö, vuosimuutos (%):
Suhdeluku
Kuolleet, 15-64 v:
Lukumäärä
Ikävakioitu kuolleisuusluku, 15-64 v (1/100 000):
Suhdeluku
Yleinen kuolleisuusluku, 15-64 v (1/100 000):
Suhdeluku
Ikävakioitu kuolleisuusluku, 15-64 v, vuosimuutos (%):
Suhdeluku
28.11.2024
9.12.2022
Tilastokeskus, kuolemansyyt
001_11ay_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Kuolleet, koko väestö , Ikävakioitu kuolleisuusluku, koko väestö (1/100 000) , Yleinen kuolleisuusluku, koko väestö (1/100 000) ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 00-54 Yhteensä , 00-41 Taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys (A00-R99, U071, U072, U109, X45) , 00 Covid-19-virusinfektio (U071, U072, U109) ,

Valittu 0 Yhteensä 65

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1971 , 1972 , 1973 ,

Valittu 1 Yhteensä 52

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi

Tilaston peruskuolemansyy (aikasarjaluokitus)

WHO:n käsittelysääntömuutos on vähentänyt keuhkokuumetta tilaston peruskuolemansyynä vuodesta 2005 lähtien, jonka jälkeen
keuhkokuume esiintyy tilastossa lähinnä välittömänä kuolemansyynä.

Luokitusavain aikasarjaluokituksen ja eri tautiluokitusten välillä löytyy kuolemansyytilaston kotisivuilta kohdasta Luokitukset.

Tiedot

Ikävakioitu kuolleisuusluku, koko väestö (1/100 000)

Ikävakiointi on tehty suoralla ikävakioinnilla käyttäen painoina Eurostatin Euroopan standardiväestön (ESP2012) ikäjakaumaa.
Ikävakioidut kuolleisuusluvut ovat vertailukelpoisia vain, kun ne on laskettu käyttäen samaa vakioväestöä.
Koko väestön ja 15-64 -vuotiaiden ikävakioituja lukuja ei siis voi vertailla keskenään.

Yleinen kuolleisuusluku, koko väestö (1/100 000)

Yleisellä kuolleisuusluvulla tarkoitetaan kuolleiden määrää keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden.

Ikävakioitu kuolleisuusluku, 15-64 v (1/100 000)

Ikävakiointi on tehty suoralla ikävakioinnilla käyttäen painoina Eurostatin Euroopan standardiväestön (ESP2012) ikäjakaumaa.
Ikävakioidut kuolleisuusluvut ovat vertailukelpoisia vain, kun ne on laskettu käyttäen samaa vakioväestöä.
Koko väestön ja 15-64 -vuotiaiden ikävakioituja lukuja ei siis voi vertailla keskenään.

Yleinen kuolleisuusluku, 15-64 v (1/100 000)

Yleisellä kuolleisuusluvulla tarkoitetaan kuolleiden määrää keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden.