Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11b2 -- Tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet tilaston peruskuolemansyyn (ulkoisten syiden luokitus), iän ja sukupuolen mukaan, päihtyneet erikseen, 1998-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
5.12.2023
Tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet yhteensä:
Lukumäärä
Päihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet yhteensä:
Lukumäärä
Alkoholipäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet:
Lukumäärä
Alkoholi- ja huume-/lääkeainepäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet:
Lukumäärä
Huume-/lääkeainepäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet:
Lukumäärä
28.11.2024
9.12.2022
Tilastokeskus, kuolemansyyt
001_11b2_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 001-122 Yhteensä , 001-072, 121-122 Tapaturmat yhteensä (V01-X59, Y85-Y86) , 001-012 Kuljetustapaturmat (V01-V99) ,

Valittu 0 Yhteensä 141

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0 , 1 - 4 ,

Valittu 0 Yhteensä 22

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1998 , 1999 , 2000 ,

Valittu 1 Yhteensä 25

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi
... tieto on salassapitosäännön alainen

Tapaturmat ja väkivalta (ulkoisten syiden luokitus)

Vuosina 1998-2004 WHO:n ohjeen mukaisesti alkoholisairaus (alkoholismi tai alkoholinen maksasairaus) sai tilastossa etusijan alkoholimyrkytykseen nähden tilaston peruskuolemansyynä. Tämä sääntö ei ole enää voimassa vuodesta 2005 lähtien.

Tiedot

Päihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet yhteensä

Kuolintodistuksella alkoholi- ja/tai huume-/lääkepäihtymys (T510-T519, T523, T528, T360-T509) on kirjattu myötävaikuttavaksi kuolemansyyksi.

Alkoholipäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet

Kuolintodistuksella alkoholipäihtymys (T510-T519, T523, T528) on kirjattu myötävaikuttavaksi kuolemansyyksi.

Alkoholi- ja huume-/lääkeainepäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet

Kuolintodistuksella sekä alkoholi- että huume-/lääkepäihtymys (T510-T519, T523, T528, T360-T509) on kirjattu myötävaikuttavaksi kuolemansyyksi.

Huume-/lääkeainepäihtyneenä tapaturmiin ja väkivaltaan kuolleet

Kuolintodistuksella huume-/lääkepäihtymys (T360-T509) on kirjattu myötävaikuttavaksi kuolemansyyksi.