Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12at -- Väestönmuutokset ja väkiluku, 1749-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
24.5.2023
Elävänä syntyneet:
Lukumäärä
Kuolleet:
Lukumäärä
Luonnollinen väestönlisäys:
Lukumäärä
Kuntien välinen muutto:
Lukumäärä
Maahanmuutto Suomeen:
Lukumäärä
Maastamuutto Suomesta:
Lukumäärä
Nettomaahanmuutto:
Lukumäärä
Solmitut avioliitot:
Lukumäärä
Avioerot:
Lukumäärä
Kokonaismuutos:
Lukumäärä
Väkiluku:
Lukumäärä
17.5.2024
24.10.2019
Tilastokeskus, kuolleet
001_12at_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Elävänä syntyneet , Kuolleet , Luonnollinen väestönlisäys ,

Valittu 1 Yhteensä 11

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1749 , 1750 , 1751 ,

Valittu 1 Yhteensä 274

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva 1789-1791 Sotavuodet
1808-1809 Suomen sota
1833 Koleravuosi
1836 Koleravuosi
1866-1868 Nälkävuodet
1918 Kansalaissota
1940 II maailmansota
1969-1970 Siirtolaisuus Ruotsiin

Vuosien 1891-1939 luvut perustuvat vuonna 1949 korjattuun maassa asuvan väestön lukumäärätietoon.
Kuntien välinen muutto 1940-1944: Tilastointi puutteellista sotaolojen vuoksi.

Väestötilastoja vuodesta 1750 lähtien on digitoitu pdf-muotoon Kansalliskirjaston Doria palveluun:
Väestörakenne ja Väestönmuutokset -julkaisuja Doriassa
Väestölaskenta-julkaisuja Doriassa

Tiedot

Luonnollinen väestönlisäys

Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys on elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus. Jos elävänä syntyneitä on vähemmän kuin kuolleita, on luonnollinen väestönlisäys negatiivinen.

Kuntien välinen muutto

Kuntien välinen muutto kunkin tilastovuoden aluejaon mukaan. Luvut poikkeavat kuntien välisen muuton osalta alueittaisista väestönmuutostaulukoista, koska niissä on muutettu kuntien väliset muutot vastaamaan uusinta aluejakoa.

Nettomaahanmuutto

Nettomaahanmuutto on maahanmuuton ja maastamuuton erotus.

Solmitut avioliitot

Vuosina 1749-1989: Suomessa vakinaisesti asuvien naisten solmimat avioliitot. Vuodesta 1990 lähtien: Solmitut avioliitot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa avioliiton solmimishetkellä. Sisältää vuodesta 2017 lähtien myös avioliitot, joissa puolisot samaa sukupuolta.

Avioerot

Vuosina 1878-1989: Suomessa vakinaisesti asuvien naisten avioerot. Vuodesta 1990 lähtien: Avioerot, joissa vähintään toinen puolisoista asuu vakinaisesti Suomessa avioeron myöntämispäivänä. Sisältää vuodesta 2017 lähtien myös avioerot, joissa puolisot samaa sukupuolta.

Kokonaismuutos

Kokonaismuutos on kahden peräkkäisen tilastoajanjakson väkilukujen erotus.

Väkiluku

Väkiluku tilastoajanjakson lopussa.