Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

1. Vaalikartta-aineisto kunnittain - kunnallisvaaleissa 2017

Valitse muuttujat

Tilastokeskus
Vaalitilastot
Ei
20.4.2017
%
20.4.2017
Tilastokeskus
km_ku
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Manner-Suomi , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 296

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Äänestysprosentti , Äänestysaktiivisuuden muuutos , Eniten ääniä saanut puolue ,

Valittu 0 Yhteensä 26

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Kunnallisvaalit 2017 vaalikarttapalvelu
Tilaston kuvaus
Laatuseloste
Käsitteet ja määritelmät
Katsaus
Merkintätapojen selitykset:
. tieto on epälooginen esitettäväksi
.. tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään havaintoa
Eniten ääniä saanut puolue/Suurin valtuustoryhmä:
1=KESK
2=KOK
3=PS
4=SDP
5=VIHR
6=VAS
7=RKP
8=KD
99=Muut
0=Tasan
Vaalipiiri:
0=Manner-Suomi
1=Helsingin vaalipiiri
2=Uudenmaan vaalipiiri
3=Varsinais-Suomen vaalipiiri
4=Satakunnan vaalipiiri
5=Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
6=Hämeen vaalipiiri
7=Pirkanmaan vaalipiiri
8=Kaakkois-Suomen vaalipiiri
9=Savo-Karjalan vaalipiiri
10=Vaasan vaalipiiri
11=Keski-Suomen vaalipiiri
13=Lapin vaalipiiri