Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

119y -- Maarakennuskustannusindeksi (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) ja (1990=100) M, K, S ja H-indeksit, 1990-2020

Valitse muuttujat

Kyllä
25.1.2021
Maarakennuskustannusindeksin indeksipisteluku:
indeksipisteluku
Maarakennuskustannusindeksin vuosimuutos, %:
%
23.2.2021
31.10.2018
Maarakennuskustannusindeksi, Tilastokeskus
014_119y_2020
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 2

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valittu 1 Yhteensä 31

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 4

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa

Indeksiehtoindeksi

M-, K-, S- ja H-indeksit ovat indeksiehtoindeksejä. Ne eivät sisällä palkkoja, välillisiä palkkoja ja matka- ja päivärahoja. Perusvuosilla 2010=100 ja 2005=100 M-indeksi on kokonaisindeksi ilman betonirakenteita, K-indeksi on kalliorakenteiden indeksi, S-indeksi on betonirakenteiden indeksi ja H-indeksi on kunnossapidon indeksi. Aiemmilla perusvuosilla M-indeksi on kokonaisindeksi ilman sillanrakennustyötä, K-indeksi on kalliorakennustyön indeksi, S-indeksi on siltarakennustyön indeksi ja H-indeksi on hoidon ja kunnossapidon indeksi. H-indeksin tuottaminen on aloitettu perusvuodesta 1995=100.

Tiedot

Maarakennuskustannusindeksin indeksipisteluku

Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailujankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3, merkitsee tämä, että hyödykkeen hinta on noussut 5,3 prosenttia perusajankohdasta.