Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11c3 -- Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot (koulutuskoodi), 2004-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
25.10.2023
Uudet opiskelijat yhteensä:
Lukumäärä
Uudet opiskelijat, naiset:
Lukumäärä
Uudet opiskelijat, miehet:
Lukumäärä
Opiskelijat yhteensä:
Lukumäärä
Opiskelijat, naiset:
Lukumäärä
Opiskelijat, miehet:
Lukumäärä
Tutkinnot yhteensä:
Lukumäärä
Tutkinnot, naiset:
Lukumäärä
Tutkinnot miehet:
Lukumäärä
29.10.2024
29.11.2018
Tilastokeskus, opiskelijat ja tutkinnot
001_11c3_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Uudet opiskelijat yhteensä , Uudet opiskelijat, naiset , Uudet opiskelijat, miehet ,

Valittu 1 Yhteensä 9

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: SSS Yhteensä , 001101 Peruskoulun esiopetus , 001102 Päiväkodin esiopetus ,

Valittu 0 Yhteensä 1 388

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Esiopetus , Perusopetus ,

Valittu 0 Yhteensä 7

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valittu 1 Yhteensä 19

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot on tilasto, josta saadaan kokonaiskuva tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Koulutukset ovat tilastossa mukana yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Koulutuskoodi 201999 sisältää vuodesta 2013 alkaen myös muiden kuin peruskoulujen lisäopetuksen oppilaat (vuoteen 2012 saakka sisältyivät koulutuskoodin 201101 tietoihin) ja ensimmäistä kertaa lisäopetuksen suorittaneet (tutkinnot). Tiedot eivät sisällä ulkomailla esi-, perus- ja lisäopetusta antavien oppilaitosten tietoja. Varhaiskasvatuksen esiopetuksen tiedot on lisätty takautuvasti vuosille 2013-2019. Peruskoulun yhteydessä järjestetty esiopetus vuosina 2004-2012 on taulukossa koulutussektorilla perusopetus. Vuoden 2020 tietoja on korjattu WinNovan oppilaitoksen osalta (lisätty 6768 henkilöä). Esiopetusoppilaiden vuoden 2021 tietoja on korjattu 25.4. 2023. Aiemmat 25.10.2022 julkaistut luvut olivat esiopetus yhteensä 58 570, varhaiskasvatuksen yhteydessä 48 907 ja perusopetuksen yhteydessä 9 663. Lukiokoulutuksen vuoden 2021 tietoja on korjattu 25.4. 2023. Aiemmat 25.10.2022 julkaistut luvut olivat: opiskelijoita 107 247 ja uusia opiskelijoita 36 900. Perusopetuksen päättäneiden luvut eivät sisällä Ahvenanmaan tietoja vuodesta 2020 alkaen. Vuoden 2022 tiedot eivät sisällä Helsingin kansainvälisen koulun perusopetuksen tietoja.

Koulutus

Koulutuksen koulutuskoodi

Tiedot

Uudet opiskelijat yhteensä

Ei sisällä tietoja aikuisten perusopetuksen uusista opiskelijoista eikä tutkinnoista, eikä lääkärien erikoistumiskoulutuksen, lisensiaatinkoulutuksen ja tohtorinkoulutuksen uusista opiskelijoista.

Opiskelijat yhteensä

Sotilasalan koulutukset ovat luvuissa mukana 2010 lähtien.

Tutkinnot yhteensä

Sotilasalan koulutukset ovat luvuissa mukana 2010 lähtien.