Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 14ke -- Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa koulutusasteen, iän ja työnantajasektorin mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 29466 Päivitetty: 20231122 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Kuntasektori, Valtio, (4)
  3. Koulutusaste: Yhteensä, 2 Ylempi perusaste, 3 Toinen aste, 4 Erikoisammattikoulutusaste, ..., 8 Tutkijakoulutusaste (8)
  4. Ikäryhmä: Yhteensä, 15-19, 20-24, 25-29, ..., 75-79 (14)
  5. Tiedot: Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1. desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin % (6)


 2. 14kf -- Palkansaajien kokonaisansiot palkattua tuntia kohden ammattiluokituksen (AML 2010), työantajasektorin ja kokoaikaisuuden mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 134583 Päivitetty: 20231122 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ammattiluokitus 2010: SSS Yhteensä, 0 Sotilaat, 01 Upseerit, 011 Upseerit, ..., X Tuntematon (178)
  3. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Kuntasektori, Valtio, (4)
  4. Osa-aikaisuus: Yhteensä, Kokoaikainen, Osa-aikainen, Tuntematon, (4)
  5. Tiedot: Palkansaajien lukumäärä, Kokonaisansioiden keskiarvo, e/tunti, Kokonaisansion 1. desiili, e/tunti, Kokonaisansion mediaani, e/tunti, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin % (6)


 3. 14kg -- Palkansaajien kokonaisansiot palkattua tuntia kohden ammattiluokituksen (AML 2010), työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 115741 Päivitetty: 20231122 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ammattiluokitus 2010: SSS Yhteensä, 0 Sotilaat, 01 Upseerit, 011 Upseerit, ..., X Tuntematon (178)
  3. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Kuntasektori, Valtio, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Palkansaajien lukumäärä, Kokonaisansioiden keskiarvo, e/tunti, Kokonaisansion 1. desiili, e/tunti, Kokonaisansion mediaani, e/tunti, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin % (6)


 4. 14kh -- Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot toimialan (TOL 2008) mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 185840 Päivitetty: 20231122 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Toimialaluokitus 2008: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 072 Värimetallimalmien louhinta, ..., 960 Muut henkilökohtaiset palvelut (337)
  3. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Kuntasektori, Valtio, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1. desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin % (6)


 5. 14ki -- Palkansaajien kokonaisansiot palkattua tuntia kohden toimialan (TOL 2008) mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 199582 Päivitetty: 20231122 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Toimialaluokitus 2008: Yhteensä, B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 072 Värimetallimalmien louhinta, ..., 960 Muut henkilökohtaiset palvelut (338)
  3. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Kuntasektori, Valtio, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Palkansaajien lukumäärä, Kokonaisansioiden keskiarvo, e/tunti, Kokonaisansion 1. desiili, e/tunti, Kokonaisansion mediaani, e/tunti, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin % (6)


 6. 14kj -- Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot maakunnan ja työnantajasektorin mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 21734 Päivitetty: 20231122 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Maakunta: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, MK02 Varsinais-Suomi, MK04 Satakunta, ..., Tuntematon (21)
  3. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Kuntasektori, Valtio, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1. desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin % (6)


 7. 14kk -- Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärät ja kokonaisansiot kuukaudessa ammattiluokituksen (AML 2010), työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan, 2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 109793 Päivitetty: 20231122 08.00

  1. Vuosi: 2022, (1)
  2. Ammattiluokitus 2010: SSS Yhteensä, 0 Sotilaat, 01 Upseerit, 011 Upseerit, ..., X Tuntematon (178)
  3. Työnantajasektori: Yhteensä, Yksityinen sektori, Kuntasektori, Valtio, (4)
  4. Sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, (3)
  5. Tiedot: Kokoaikaisten palkansaajien lukumäärä, Kokonaisansion keskiarvo, e/kk, Kokonaisansion 1. desiili, e/kk, Kokonaisansion mediaani, e/kk, ..., Kokonaisansion variaatiokerroin % (6)