Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13f3 -- Tietoon tulleet rikokset ja niiden selvittäminen rikosryhmittäin ja hyvinvointialueittain, muutosprosentit, 1980-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
25.5.2023
Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.):
Lukumäärä
Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (lkm.):
Lukumäärä
Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (%):
Prosentti
Selvitetyt rikokset yhteensä (lkm.):
Lukumäärä
Selvitetyt rikokset yhteensä, muutos edelliseen vuoteen (lkm.):
Lukumäärä
Selvitetyt rikokset yhteensä, muutos edelliseen vuoteen (%):
Prosentti
Selvitetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.):
Lukumäärä
Selvitetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, muutos edelliseen vuoteen (lkm.):
Lukumäärä
Selvitetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, muutos edelliseen vuoteen (%):
Prosentti
Selvitetyt aikaisempina vuosina viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.):
Lukumäärä
Selvitetyt aikaisempina vuosina viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, muutos edelliseen vuoteen (lkm.):
Lukumäärä
Selvitetyt aikaisempina vuosina viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, muutos edelliseen vuoteen (%):
Prosentti
Syyttäjälle ilmoitetut rikokset yhteensä (lkm.):
Lukumäärä
Syyttäjälle ilmoitetut rikokset yhteensä, muutos edelliseen vuoteen (lkm.):
Lukumäärä
Syyttäjälle ilmoitetut rikokset yhteensä, muutos edelliseen vuoteen (%):
Prosentti
Syyttäjälle ilmoitetut tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.):
Lukumäärä
Syyttäjälle ilmoitetut tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, muutos edelliseen vuoteen (lkm.):
Lukumäärä
Syyttäjälle ilmoitetut tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, muutos edelliseen vuoteen (%):
Prosentti
Syyttäjälle ilmoittamatta jätetyt rikokset yhteensä (lkm.):
Lukumäärä
Syyttäjälle ilmoittamatta jätetyt rikokset yhteensä, muutos edelliseen vuoteen (lkm.):
Lukumäärä
Syyttäjälle ilmoittamatta jätetyt rikokset yhteensä, muutos edelliseen vuoteen (%):
Prosentti
Syyttäjälle ilmoittamatta jätetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.):
Lukumäärä
Syyttäjälle ilmoittamatta jätetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, muutos edelliseen vuoteen (lkm.):
Lukumäärä
Syyttäjälle ilmoittamatta jätetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista, muutos edelliseen vuoteen (%):
Prosentti
25.5.2024
9.6.2022
Tilastokeskus, rikos- ja pakkokeinotilasto
001_13f3_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.) , Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (lkm.) , Viranomaisten tietoon tulleet rikokset, muutos edelliseen vuoteen (%) ,

Valittu 1 Yhteensä 24

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1980 , 1981 , 1982 ,

Valittu 1 Yhteensä 43

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: RIKOKSET JA RIKKOMUKSET YHTEENSÄ , 1 RIKOSLAKIRIKOKSET , 11 Omaisuusrikokset ,

Valittu 0 Yhteensä 209

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , HVA01 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue , HVA02 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ,

Valittu 0 Yhteensä 26

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio .. tieto on epälooginen esitettäväksi

Hyvinvointialue

Hyvinvointialue, jonka alueella rikos on tapahtunut

Tiedot

Viranomaisten tietoon tulleet rikokset (lkm.)

Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia. Rikos on voinut tulla poliisin, tullin tai rajavartiolaitoksen tietoon joko ilmoituksena tai muun tutkinnan yhteydessä. Rikos tilastoidaan sille vuodelle, jona se tulee viranomaisten tietoon. Rikoksella tarkoitetaan tekoa, josta lainsäädännössä on säädetty rangaistus. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle. Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Mikäli useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan rikokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi. Mikäli samalla kerralla tehdään useita samanlaisia rikoksia, voidaan näistä kirjata useampi rikos. Rikos tilastoidaan tekokunnan mukaan. Rikos on voinut tapahtua myös ulkomailla ja siitä kirjataan rikosilmoitus, jos poliisi, tulli tai rajavartiolaitos on asiassa toimivaltainen ja rikos on tapahtunut (epäiltynä tai uhrina) Suomen kansalaiselle, Suomessa pysyvästi asuvalle henkilölle taikka suomalaista oikeushenkilöä koskeva.

Selvitetyt rikokset yhteensä (lkm.)

Viranomaisten (poliisi, tulli, rajavartiolaitos) tietoon tullut rikos katsotaan selvitetyksi silloin, kun teko-olosuhteet, asianosaiset ja muut syytteestä päättämistä sekä oikeudenkäyntiä varten tarvittavat seikat on selvitetty. Asiasta päättää esitutkinnan tutkinnanjohtaja.

Selvitetyt tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.)

Viranomaisten (poliisi, tulli, rajavartiolaitos) tietoon tullut rikos katsotaan selvitetyksi silloin, kun teko-olosuhteet, asianosaiset ja muut syytteestä päättämistä sekä oikeudenkäyntiä varten tarvittavat seikat on selvitetty. Asiasta päättää esitutkinnan tutkinnanjohtaja.

Syyttäjälle ilmoitetut rikokset yhteensä (lkm.)

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle.

Syyttäjälle ilmoitetut tilastovuonna viranomaisten tietoon tulleista rikoksista (lkm.)

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle.

Syyttäjälle ilmoittamatta jätetyt rikokset yhteensä (lkm.)

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tehtävänä on tutkia rikos, suorittaa esitutkinta ja jättää selvitetty rikos syyttäjän harkintaan. Lievemmissä tapauksissa laissa säädetyin perustein voidaan rikos jättää ilmoittamatta syyttäjälle.