Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13ir -- Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain, 2010-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
20.12.2023
Sähkön tuotanto, GWh:
GWh
Kaukolämmön tuotanto, GWh:
GWh
Teollisuuslämmön tuotanto, GWh:
GWh
Käytetyt polttoaineet 1), TJ:
TJ
1.11.2024
24.2.2022
Tilastokeskus, sähkön ja lämmön tuotanto
001_13ir_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Sähkön erillistuotanto, Vesivoima , Sähkön erillistuotanto, Tuulivoima , Sähkön erillistuotanto, Aurinkovoima ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Korjaus 20.12.2023.
Sähkön tuotannon arvoa vuodessa 2022 korjattu.
Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotantoja korjattu vuosilta 2022-2020.
Tilaston dokumentaatio 1) Primäärienergian kokonaiskulutusta laskettaessa vesi-, tuuli- ja aurinkovoima sekä sähkön nettotuonti yhteismitallistetaan polttoaineisiin suoraan tuotetun sähkön mukaan (3,6 PJ/TWh). Ydinenergian kokonaiskulutus lasketaan 33 prosentin vakiohyötysuhteella tuotetusta ydinvoimasta (10,91 PJ/TWh).
2) Lauhdevoimaan sisältyy lauhdevoimalaitokset, sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksien lauhdeosuudet sekä huippukaasuturbiinit yms. sähkön erillistuotanto.

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain

Sähkön ja lämmön tuotanto ja polttoaineet tuotantomuodoittain

Tiedot

Sähkön tuotanto, GWh

Sähkön tuotanto, GWh

Kaukolämmön tuotanto, GWh

Kaukolämmön tuotanto, GWh

Teollisuuslämmön tuotanto, GWh

Teollisuuslämmön tuotanto, GWh

Käytetyt polttoaineet 1), TJ

Käytetyt polttoaineet 1), TJ