Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13j5 -- Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain, 2010-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
20.12.2023
Sähkön tuotanto, GWh:
GWh
Kaukolämmön tuotanto, GWh:
GWh
Teollisuuslämmön tuotanto, GWh:
GWh
Käytetyt polttoaineet, GWh:
GWh
Käytetyt polttoaineet , TJ:
TJ
1.11.2024
2.3.2022
Tilastokeskus, sähkön ja lämmön tuotanto
001_13j5_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2010 , 2011 , 2012 ,

Valittu 1 Yhteensä 13

Valittu 0 Yhteensä 4

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Öljy , Kivihiili , Maakaasu ,

Valittu 0 Yhteensä 11

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Huomaa:

Korjaus 20.12.2023.
Sähkön tuotannon arvoa vuodessa 2022 korjattu.
Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotantoja korjattu vuosilta 2022-2020.
Tilaston dokumentaatio 1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.
8) Kaikki savukaasupesureilla tuotettu lämpö lasketaan tilastossa Lämmön erillistuotantoon kuuluvaksi.

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain

Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain

Polttoainejako

Polttoainejako

Tiedot

Sähkön tuotanto, GWh

Sähkön tuotanto, GWh

Kaukolämmön tuotanto, GWh

Kaukolämmön tuotanto, GWh

Teollisuuslämmön tuotanto, GWh

Teollisuuslämmön tuotanto, GWh

Käytetyt polttoaineet, GWh

Käytetyt polttoaineet, GWh

Käytetyt polttoaineet , TJ

Käytetyt polttoaineet , TJ