Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11py -- Käytettävissä olevat rahatulot henkilön iän ja sukupuolen mukaan, 1995-2021

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2022
Asuntoväestö, henkilöä:
lukumäärä
Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot:
%
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo:
euroa
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
euroa
Keskiarvo, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille):
Euro
Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille):
Euro
Keskiarvo, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille):
Euro
Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille):
Euro
19.12.2023
17.12.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_11py_2021
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntoväestö, henkilöä , Gini-kerroin, käytettävissä olevat rahatulot , Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0-17 , 18- ,

Valittu 0 Yhteensä 102

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 27

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden, henkilön käytettävissä olevat rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille, henkilön käytettävissä olevat rahatulot (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille).
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo

Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot jaetaan kulutusyksiköillä. Jokainen asuntokunnan jäsen saa tämän saman tulon (ns. ekvivalentin tulon).

Keskiarvo, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille)

Henkilökohtaiset tulot, jossa kotitalouskohtaiset tulot (asumistuki, yleinen asumistuki, toimeentulotuki,lapsilisät) ovat mukana tuloissa ja etuus on sen henkilön tuloa, jolle etuus on maksettu.

Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaisia tuloeriä ei jaettu henkilöille)

Henkilökohtaiset tulot, jossa kotitalouskohtaiset tulot (asumistuki, toimeentulotuki,lapsilisät) ova mukana tuloissa ja sen henkilön tuloa, jolle etuus on maksettu.

Keskiarvo, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille)

Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.

Mediaani, henkilön käytettävissä oleva rahatulo (kotitalouskohtaiset tuloerät jaettu henkilöille)

Henkilökohtaiset nettotulot, jossa kotitalouskohtaiset tuloerät (lapsilisät, toimeentulotuki, yleinen asumistuki, eläkkeensaajien asumistuki) on jaettu asuntokunnan jäsenille. Lapsilisät on jaettu tasan puolisoille, muut tasan asuntokunnan aikuisille jäsenille.