Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

11wh -- Tulokymmenysten ja sadannesosien tulo-osuudet (%), keskiarvot, mediaanit ja maksimit, 1995-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
19.12.2023
Asuntoväestö, henkilöä:
Lukumäärä
Tulo-osuus (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden:
%
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo:
Euroa
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
Euroa
Vuosimuutos (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo:
%
Vuosimuutos (euroa), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo:
Euroa
Vuosimuutos (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
%
Vuosimuutos (euroa), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani:
Euroa
Fraktiilin yläraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti:
Euroa
Fraktiilin alaraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti:
Euroa
Tuotannontekijätulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo:
Euroa
Bruttotulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo:
Euroa
Palkkatulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo:
Euroa
Yrittäjätulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo:
Euroa
Omaisuustulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo:
Euroa
Saadut tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo:
Euroa
Maksetut tulonsiirrot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo:
Euroa
19.12.2024
5.4.2019
Tilastokeskus, tulonjakotilasto
001_11wh_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Asuntoväestö, henkilöä , Tulo-osuus (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden , Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo ,

Valittu 1 Yhteensä 17

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , I , II ,

Valittu 0 Yhteensä 35

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valittu 1 Yhteensä 28

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva
... tieto on salassapitosäännön alainen
Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa (reaalisina).
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö).
Tulokäsite: Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot (ml. myyntivoitot) kulutusyksikköä kohden.
Kulutusyksikköasteikko: Eurostat-asteikko (1.0 - 0.5 - 0.3).
Tulonimikkeistöön tehtyjen muutosten vuoksi vuosien 1995-2009 ja 2010- tiedot eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia.
Pyöristysten vuoksi tulo-osuudet eivät aina summaudu sataan.

Tulokymmenys tai fraktiiliryhmä

Tulokymmenyksissä väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan, joista jokaisessa on saman verran henkilöitä. I tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa.

Tiedot

Asuntoväestö, henkilöä

Asuntoväestö, henkilöä

Tulo-osuus (%), käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden

Tulo-osuus, % koko väestön tuloista. Tulo-osuudet on laskettu henkilöiden ekvivalenttien tulojen jakaumasta. Asuntokunnan tulot on jaettu kulutusyksiköillä (ns. ekvivalentit tulot) ja jokainen asuntokunnan jäsen saa tämän saman tulon.

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, keskiarvo

Asuntokunnan käytettävissä olevat rahatulot jaettuna kulutusyksiköillä (Eurostat-asteikko). Jokainen asuntokunnan jäsen saa tämän saman tulon (ns. ekvivalentin tulon).

Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani

Ekvivalentti tulo eli asuntokunnan (tai kotitalouden) käytettävissä olevat rahatulot jaettuna kulutusyksiköillä (Eurostat-asteikko) . Kun tilastoyksikkö on henkilö, ekvivalentti tulo kuvaa henkilön taloudellisen toimeentulon tasoa laajemmin kuin henkilökohtaiset tulot.

Fraktiilin yläraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti

Fraktiilin yläraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti

Fraktiilin alaraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti

Fraktiilin alaraja, käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti

Tuotannontekijätulot kulutusyksikköä kohti, keskiarvo

Tuotannontekijätulot, keskiarvo